Lågt betyg. Företagsklimatet genom åren för Håbo (gult), Upplands-Bro (rött) och Sverige (svart). Foto: Bengt Johansson

Sämsta placering någonsin för Håbo på näringslivsranking.

Håbo siktar uppåt – men rasar i stället. När företagsklimatet granskas hamnar kommunen på plats 206 i landet, sämsta placeringen någonsin. – Det är i första hand nytillkomna kategorier som "upphandling" och "brott och trytgghet" som gör att Håbo rasar, säger Anna-Lena Holmström, regionchef på Svenskt Näringsliv.

  • Publicerad 09:46, 23 sep 2020

Svenskt Näringsliv gör varje år en enkätundersökning om företagsklimatet i Sverige genom att ställa olika fastställda frågor till företagare i kommunerna. Till det läggs fakta från UC och SCB.

Det sammantaget ger ett totalbetyg. Därefter jämförs alla landets kommuner med varandra.

I Håbo är siktet inställt på betyget 4,0 och en placering bland de tio bästa kommunerna i landet.

Fast siffrorna för 2020 pekar åt andra hållet. Från plats 175 ner till plats 206.

Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elgh säger:

– Vi ser att det fortsätter dippa nedåt. Vi ska komma ihåg att mätningen gjordes under en tid när diskussionerna mer hade fokus på formen istället för på uppdraget.

Hon ser hellre framåt än bakåt:

– Vi ser också att backspegeln är mindre än framrutan – vi fortsätter jobba framåt med det material som företag och politik gemensamt tagit fram, Tillsammans mot 4.0 bland annat.

Grahn Elgh poängterar att näringslivet i Håbo är viktigt för henne och styret.

– Tillsammans fortsätter vi jobba för näringslivet, för Håbo, för framtiden.

Agneta Hägglund (S), kommenterar raset:

– Det är beklagligt men inte direkt överraskande, när man läser det sammanfattande omdömet. Det gäller nu att inte ge upp utan sträva mot det” gamla” målet på topp 10.

Hägglund tillägger:

– Den 14 februari 2019 fattades ett beslut som inneburit att allt näringslivsarbete avstannat och dessutom så har man under den här tiden fattat beslut om nedläggning av vårt näringslivsbolag. Det har också varit en VD och tre tf VD under den gångna tiden.

Planen: Snabbare variant av buss 558

Upplands-Bro. Nu är planerade trafikförändringar inom SL-trafiken ute på remiss. Av dessa framgår att buss 558 i Upplands-Bro berörs.måndag 26/10 16:45