Samråd – men inte om gränsen

Nu ska det framtida naturreservatet vid Råstasjön ut på samråd. Men den kanske största tvistefrågan, gränsdragningen, blir det inget samråd om. Där har kommunstyrelsen redan tagit ett beslut.

  • Publicerad 16:58, 11 maj 2017

Det här
handlar inte om gränserna utan om själva innehållet
i reservatet

Principbeslutet om hur gränserna för reservatet ska dras togs redan i december av kommunstyrelsens majoritet. Det förslag som nu ska ut på samråd handlar mer om vad som ska hända innanför gränsen.

– Det här samrådet handlar om själva innehållet i reservatet. Den som väntar sig något annat blir besviken, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Utgångspunkten för beslutet i december om gränsdragningen var den mark Solna stad förfogar över vid sjön och hur den ska delas in. Att utvidga reservatsgränsen till ett större område är enligt Pehr Granfalk ett ”parallellspår” som ligger helt utanför den pågående processen.

Det betyder inte att frågan är avförd från den politiska agendan. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet står bakom Nätverket Rädda Råstasjöns krav på ett större reservat. Även Bergshamrapartiet vill ha ett mer omfattande reservat.

– Rimligen måste det finnas lite flexibilitet. Att man även diskuterar gränsdragningen under den här samrådsprocessen är inget konstigt, säger Bernhard Huber (MP).

Henrik Persson i Nätverket Rädda Råstasjön är inte nöjd med den gräns för reservatet som ligger till grund för samrådet.

– Som jag förstår det har man dragit reservatsgränsen efter strandskyddslinjen. Vi i nätverket vill ha en buffertzon och bland annat återplantera på betongstationen. Med så snäva gränser infinner sig misstanken att kommunen fortfarande planerar att bygga bostäder vid sjön, säger han.

I det samrådsförslag som nu bland annat skickas ut till länsstyrelsen, berörda fastighetsägare och andra intressenter delas det framtida reservatet upp i flera olika skötselområden, beroende på markens karaktär och naturvärden. I botten ligger den naturinventering som under 2016 genomfördes av konsultföretaget Calluna.

Samrådstiden är ovanlig lång, fram till den 10 september.

– Nu väntar vi in massor av kloka synpunkter så vi kan få ett riktigt vasst reservat, säger Pehr Granfalk.