Projektet Firman. De 114 hyreslägenheterna längs Ångermannagatan-Multrågatan i Vällingby ska fördelas på tre flerbostadshus, som blir mellan fyra till fem våningar höga. Foto: Illustration: 3D-House

Samråd för 114 hyresrätter i centrala Vällingby

De 114 nya hyreslägenheter som ska byggas mellan Vällingby centrum och tunnelbanedepån kommer allt närmare. Men många synpunkter väntas komma in.

  • Publicerad 13:29, 30 jun 2021

Man mer eller mindre tar bort det lilla grönområdet

Det är allmännyttiga Svenska bostäder som planerar för hyresrätterna i två kvarter vid korsningen Ångermannagatan/Multrågatan. De ska fördelas på tre flerbostadshus som blir mellan fyra till fem våningar höga.

Trots att det bara rör sig om drygt 100 bostäder, är det ett känsligt projekt.

Marken är en del av riksintresset för kulturmiljövården i ABC-staden och Råckstas kulturmärkta byggnader ligger nära.

Många synpunkter väntas

Många synpunkter, inte minst från de närmast boende, väntas under samrådet som pågår fram 1 september.

– Man mer eller mindre tar bort det lilla grönområde som finns här. Det blir solförmörkelse för oss, säger Leif Norin som bor på Ångermannagatan.

Han anser att det som stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) berättade om i mitten av juni, om en ny strategi som ska stoppa exploateringar som förändrar gamla villaområdens kulturhistoriska karaktär, även borde tillämpas i gamla kulturklassade hyresrättsområden. Att utveckling och exploatering i högre grad alltså anpassas efter området.

Tycker inte bostäderna passar in

Eftersom marken i Vällingby är en del av riksintresset för kulturmiljövården ska hyresrättsprojektet, som kallas Firman, utgå från de ursprungliga husens placering, skala och gestaltning. Det anser inte Leif Norin att det gör.

– Fler hyresrätter behövs absolut. Men varför förstöra gamla, fungerande områden när riktig skog finns ut mot Järfälla och Bålsta. Vid Bromma flygfält och Sundbyberg pratas det också om bostäder, säger han.

Här vill staden bygga 100 hyresrätter i Vällingby

Svenska bostäders projektledare Camilla Melbéus är beredd på synpunkter.

– Jag tänker inte sia om vad de kringboende tycker. Jag vill invänta samrådet. Men bland remissinstanserna för planförslaget finns bland annat länsstyrelsen liksom Stadsmuseet som kommer titta på frågorna kring riksintresset, säger hon.

Att området är ett riksintresse för kulturmiljövården, kan det förändra planen?

– Utifrån den antikvariska utredningen vi gjort så bedömer vi att projektet är genomförbart. Men det är inte ovanligt att mindre förändringar sker under detaljplaneprocessens gång.

2004 nekades Riksbyggen att bygga bostäder på tomten. Då satte oljudet från vägarna och tunnelbanan stopp.

Men den nya trafikbullerförordningen från 2015 har blivit mer frikostig. Tunnelbanans vibrationer mättes i vintras, och de kommer inte stoppa bostäderna, enligt Camilla Melbéus.

– Bullerutredningen har landat i att det går att bygga, säger hon.

Projektet Firman. De 114 hyreslägenheterna längs Ångermannagatan-Multrågatan i Vällingby ska fördelas på tre flerbostadshus, som blir mellan fyra till fem våningar höga. Foto: 3D-House

Byggstart sker tidigast år 2023

Lägenheterna ska delas upp på två kvarter, i det ena kvarteret föreslås även lokaler för handel och service.

Stockholms stads nuvarande tidsplan är att den nya detaljplanen godkänns av stadsbyggnadsnämnden runt årsskiftet.

Planerad byggstart är vintern 2023/2024 med planerad inflyttning 2025.

Även bilpool, cykelpool och plats för enklare cykelreparationer planeras inom projektet. Bilparkeringen planeras lösas i Vällingby centrums garage.

Planförslaget visas fram till 1 september på Vällingby bibliotek och Tekniska nämndhuset på Kungsholmen under respektive kontors öppettider.

Källa: Svenska bostäder/Stockholms stad

Visa merVisa mindre