Planen. Såhär skulle vyn från Tegelbacken se ut efter rivningen och nybyggnationen. Foto: BAU arkitekter

Samfundet S:t Erik vinner mot staden i HD

Rivningen av det gamla KPMG-huset vid Tegelbacken har överklagats i flera omgångar och projektet har skjutits upp. Nu fortsätter kampen efter att Högsta domstolen beslutat att Samfundet S:t Erik har klagorätt.

  • Publicerad 11:06, 23 jul 2020

Skanska vill riva byggnaden intill Sheraton hotell på Tegelbacken, i kvarteret Snäckan, som av vissa kallas KPMG-huset. Istället vill de bygga ett kontorshus med plats för cirka 1 860 arbetsplatser, jämfört med dagens 700. Byggnaden är planerad att bli 4,5 meter högre än den befintliga och skulle bli tio meter större ut mot Rödbodgatan.

Bygget överklagades av den ideella föreningen Samfundet S:t Erik som menar att rivningen och det nya förslaget skulle påverka riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

Skickades mellan domstolar

Men mark- och miljödomstolen avvisade den överklagan med motiveringen att samfundet inte hade någon klagorätt. Då överklagade organisationen det beslutet till mark- och miljööverdomstolen som i november förra året skickade tillbaka ärendet till mark- och miljödomstolen för handläggning eftersom man där ansåg att Samfundet S:t Erik har rätt att få saken prövad.

Nu blir rivningen i City en fråga för HD

Då gick Stockholms stad in och överklagade det beslutet till Högsta domstolen som nu alltså har kommit med sin dom. De fastställer mark- och miljööverdomstolens beslut och nu ska alltså ärendet skickas tillbaka till mark- och miljödomstolen för handläggning.

En seger för Samfundet S:t Erik.

– Vi är jätteglada naturligtvis. Det är är ett erkännande för allt det fina arbete som samfundet har lagt ner för att värna kulturarvet. Vi startade ju 1901 med målet att rädda Gamla stan från rivning och drev på för att få till Skönhetsrådet och att vi skulle få ett Stadsmuseum, säger Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik.

Rivning i City kan bli fråga för HD

Just kontorshuset i kvarteret Snäckan tycker hon är ett exempel på ett hus som är byggt med hög kvalitet i materialet.

– Det vore omfattande kapitalförstöring att riva det. Tyvärr är det bara ett av flera hus i City som är hotade. Att Stockholms stad har agerat så här, att verka för att vi inte ska få ha klagorätt, har vi inte varit med om tidigare.

Stor rivning i City bollas mellan domstolar

KPMG-huset 2009 då KPMG och kanadensiska ambassaden fortfarande var kvar i byggnaden. Foto: Wikimedia commons