LINBANA. Sollentuna kommun utreder en linbana mellan Häggvik och Väsjön via Rudbecksskolan och Edsvik. Foto: Foto: Sollentuna kommun

Samarbete med SL om linbanan

Ett samarbetsavtal mellan Sollentuna kommun och SL ska underlätta utredningsarbetet gällande linbanan.

  • Publicerad 14:05, 9 jun 2016

Sollentuna kommun har nu slutit ett samarbetsavtal med Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, SL, i utredningsarbetet gällande en linbana från Häggvik till Väsjön. Avtalet innebär att SL kommer att delta i kommunens pågående och fördjupande utredningsarbete för linbanan. Sollentuna kommer att finansiera alla utredningar. SL bistår med bland annat interna resurser, expertiskompetens och kvalitetsgranskning av handlingar.

Avtalet betyder dock ingenting annat än att frågan fortsätter att utredas vidare. Flera viktiga frågor saknar fortfarande svar.
– Idag rullar utredningsarbetet med linbanan på ett väldigt behagligt sätt, men vi kommer att ställas inför stora utmaningar under resans gång. Då är det väldigt positivt att ha Trafikförvaltningen med, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

"En prioriterad fråga"

Nyheter Thunes (M) lovar att Alliansen är fortsatt positiva Anledningen till att kommunen drog i bromsen när det gäller Norrvikens sjösportcenter under hösten i fjol var att de anbud som hade kommit in översteg budgetramen, förklarar kommunstyrelsens...lördag 23/1 9:20

Socialnämnden stöttar organisationer som stöttar

Nyheter Elva organisationer får totalt 1,8 miljoner kronor Socialnämnden i Sollentuna har beslutat stödja flera organisationer i det civila samhället som bidrar till viktig verksamhet inom socialnämndens område. Sammanlagt har 1,8 miljoner kronor fördelats...fredag 22/1 14:15