Saltsjöbanan stängs av – tre somrar i rad

Upprustningen av Saltsjöbanan klubbades i förra veckan. Bland annat stängs den av under tre somrar. Nya banan ska stå klar 2018, då med utökad turtäthet.

  • Publicerad 18:20, 16 feb 2014

Tidigare har det varit sagt att Saltsjöbanan ska rustas. Nu är detaljerna spikade.

Tåglinjen kommer att stängas av tre somrar i rad, – 2015, 2016 och 2017 – från midsommar och tio veckor framåt.

– Det är den perioden på året då resandet går ned kraftigt, säger Malin Ingemarsson, projektledare på landstingets trafikförvaltning.

I stället sätts bussar in som ersättning. Som tidigare föreslagits klubbade politikerna att man i framtiden går över från 20- till 12-minuterstrafik i rusningstid på sträckan. Det blir möjligt genom att två mötesstationer byggs där kan trafiken kan mötas.

– Vissa stationer trafikeras i dag endast var 40 minut, så det är en väldigt kraftig förbättring, säger Malin Ingemarsson.

De nya stationerna byggs i Fisksätra och i Igelboda, där spåren kompletteras med ytterligare ett.

Likaså kommer signalsäkerhetssystemet ATC att införas på banan, vilket Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat om.

Landstingets utredare har varit osäkra på om systemet går att införa med tanke på banans ålder och tågen.

Nu är det konstaterat att det går.

– ATC-systemet höjer säkerheten. Det kickar in om föraren gör handhavandefel, om en växel ligger fel eller om det är fel på rödsignalerna, säger Malin Ingemarsson.

En anledning till att ATC införs är olyckan 2013 då ett tåg spårade ur och körde in i ett bostadshus.

– Den olyckan gjorde det aktuellt att pröva ATC-systemet, säger Ingemarsson.

Renoveringen av Saltsjöbanan betalas av landstinget och beräknas kosta 1,3 miljarder kronor.

Arbetet beräknas vara färdigt år 2018.

I dag har Saltsjöbanan 6 000 påstigande per dygn vid Slussen.

Fakta

Gamla t-banevagnar flyttas till Saltsjöbanan

Tågen på Saltsjöbanan ska köras med sex vagnar per tåg.

I takt med att äldre t-banevagnar fasas ut från röda linjen kommer 14 tunnelbanevagnar att byggas om och börja köra på Saltsjöbanan.

Arbetet med att bullerskyddada fastigheter vid banan fortsätter och beräknas vara färdigt senare i år.

Stationerna som finns i dag ska alla vara kvar.

Källa: Stockholms

läns landsting

Visa merVisa mindre