Salonen (C): ”Helt nytt Västerhaninge centrum vi kommer med”

Västerhaningeborna får förbereda sig på att omvandlingen av 60-talscentrumet blir stor. – Det är ett helt nytt centrum vi kommer med, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Petri Salonen (C).

  • Publicerad 05:04, 20 aug 2020

Linjen blir tydligare för varje år som går – det är vid pendeltågsstationerna med sina centrum som Haninge kommun och byggaktörerna vill att framtidens Haningebor ska bo.

Nu väntas en totalrivning av Västerhaninge centrum. En simhall och 1 000 nya bostäder ska ersätta.

Det tar fyra, fem år innan allt står klart

Petri Salonen (C)

Butikerna ska få plats i flerbostadshusens bottenplan.

– Det kommer att ta fyra, fem år innan allt – simhallen, bostäderna, förskolan och p-huset – står klart. Sedan kommer folk faktiskt att bo här vilket kommer innebära en enormt mycket bättre trygghet. Det viktiga är att det byggs arkitektoniskt fint som fungerar för området, säger Petri Salonen (C), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge och ett av kommunalråden i den styrande samarbetskoalitionen.

1 000 bostäder ska byggas när Västerhaninge centrum nu väntas rivas och ersättas med högre bebyggelse i form av flerbostadshus. Butikerna ska få plats i de nya bottenplanen. Centrumparkeringen bebyggs helt med bostäder. Bilisterna ska få parkera i ett p-hus vid infarten intill Centrumvägen i stället. Foto: Åsa Sommarström

Sedan flera år tillbaka råder politisk enighet i Haninge om att bebygga Västerhaninge centrum med bostäder och ett frustrerat Moderaterna har kritiserat kommunen för att projekten i Västerhaninge drar ut på tiden.

I sommar har kommunledningen svarat med att blixtsnabbt ordna med samråd och efter en planerad granskning i höst av det omarbetade förslaget väntas detaljplanen antas relativt fort nästa år. Då blir bygglov och rivning aktuellt, enligt Petri Salonen.

Petri Salonen (C).

Det handlar om att nyttja de kollektivtrafiknära platserna

Petri Salonen (C)

Många Västerhaningebor verkar tycka att 1 000 bostäder är för mycket och för högt för centrum?

– Jag förstår reaktionerna. Det är ett helt nytt Västerhaninge centrum vi kommer med. Men kyrkan och begravningsplatsen begränsar hur kommunen kan bygga ut staden Västerhaninge, säger Petri Salonen.

Kommunens inriktning att bygga så nära kollektivtrafiken som möjligt är något som stadsbyggnadsbasen ofta återkommer till.

Illustrationer saknas

– Kommunens översiktsplan pekar ut pendeltågsstationerna som områden som ska bebyggas och det innebär ett relativt stort antal bostäder vid flera av stationerna. Det handlar inte bara om att få ihop affären för alla parter utan också om att nyttja de kollektivtrafiknära platserna.

Vissa butiker i Västerhaninge centrum lider av för litet kundunderlag. En tatueringsstudio öppnade i Västerhaninge centrum härom året, men fick stänga.

Några detaljerade illustrationer som visar hur Haninge kommun och centrumägaren Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) tänkt att flerbostadshusen ska se ut finns inte.

200 yttranden har kommit in från allmänheten, föreningar och andra som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget – trots att samrådet hölls i början av sommaren då många hade annat i tankarna.

Övergripande illustration på hur nya Västerhaninge centrum ska se ut när det enligt kommunens planer är färdigbyggt år 2025. Kyrkan, de gamla skolbyggnaderna och Kyrkvägen fredas helt från bostadsbyggande. Däremot byggs en förskola i det området.

– Samrådsförslaget var färdigt och vi hade tappat tid om vi väntat till efter sommaren, säger Petri Salonen.

Coronaviruset har stökat till det, menar han.

 Mia Landsberg på blomsterbutiken i Västerhaninge centrum är positiv till planerna men tycker att flerbostadshusen blir för höga. Foto: Åsa Sommarström

– Det har inte varit möjligt med öppna möten eller att diskutera förslaget. Jag lade ut en film på min Facebook-sida precis när samrådet kom ut. Filmen fick 16 000 visningar så jag tror vi fick ut budskapet, säger Petri Salonen.

Det finns inga inlägg på Haninge kommuns Facebook-sida om att ni velat ha in synpunkter?

– Jag kan inte svara på vad som publicerats på kommunens Facebook-sida, men det har varit mycket, mycket information på kommunens hemsida. För mig var det viktigt att kommunicera med medborgarna och jag vill ändå påstå att jag fått bra spridning på filmen.

Västerhaningeborna Kjell Bovin och Sune Nilsson tycker det är fel att bebygga hela centrumparkeringen med flerbostadshus. ”Det blir alldeles för kompakt. Kyrkan kommer man inte längre få se en skymt av härifrån”, säger Sune Nilsson.

Vad kommer att byggas först?

– Simhallen antar jag blir bland det första vi börjar med, säger Petri Salonen.

SBB med sina partners ska se till att bostäderna byggs, medan Haninge kommun väntas bygga simhallen och den nya förskolan. Hur stor kommunens investering blir får Mitt i inget svar på från Petri Salonen.

Ny förskola intill Åbygården

Haninge kommun tycks samtidigt ha gett upp tankarna på att riva den gamla skolbyggnaden Åbygården från 1920-talet. Samtliga gamla byggnader längs Kyrkvägen fredas i exploateringen.

– Byggnaderna har ett väldigt högt kulturellt värde och är ett viktigt arv för Västerhaninge. Vi såg möjligheterna att bevara områdena, säger Petri Salonen.

Den nya förskolan kommer däremot att byggas på grusparkeringen intill Åbygården.