Salems kommun stoppar besök på äldreboenden

Flera kommuner hade redan infört besöksförbud Nu följer även Salems kommun efter med stopp för besök på vård- och omsorgsboenden. – Läget har blivit allvarligare, säger kommundirektören Mats Bergström.

  • Publicerad 12:12, 24 mar 2020

Beslutet fattades av krisledningsnämnden på måndagseftermiddagen. Från och med tisdagen är det besöksförbud på vård- och omsorgsboenden i Salems kommun.

– Men vi kan göra undantag om personer ligger på sitt yttersta, säger Mats Bergström som är kommundirektör i Salem.

Botkyrka begränsade tidigare

Botkyrka kommun införde besöksförbud redan den 12 mars. Fler kommuner har sedan dess gjort samma sak. Stockholms stad införde besöksförbud den 19 mars.

Lapparna på dörren på äldreboendet Kärsdala i Tullinge informerar om rådande läge sedan nästan två veckor tillbaka. Foto: Stefan Källstigen.

Från och med den 24 mars gällern alltså detsamma i Salems kommun.

– Vi ser att smittspridningen tilltaget och att läget är allvarligare. Vi behöver ta ytterligare ett steg för att skydda våra sårbara äldre, säger kommundirektören Mats Bergström.

Andra kommuner var snabbare med stoppet. Varför har Salems kommun dröjt?

–  Det finns två skäl. Vi har redan gått ut med att folk ska vara restriktiva och upplever att besöken blivit färre. Men det har också funnits en problembild kring huruvida det är lagligt och vi har rådighet att begränsa besöken till andras personers bostäder. Nu ser vi ändå att tolkningen tippat över till att det är lagligt. Det är också rimligt med tanke på smittspridningen.

Ni har inte tagit för stora risker?

– Nej, inte med tanke på att vi gått ut med att folk ska vara restriktiva och hur smittspridningen sett ut tidigare. Vi har heller inte sett att det varit något stort flöde av besökare.

Samtidigt innebär beslutet att boende och deras vänner och anhöriga inte kan hålla kontakt som förr. Att de äldre känner sig isolerade är en risk.

– Det finns många aspekter av det här. Det finns till exempel par där maken eller makan bor kvar i gamla bostaden och den andre på ett boende. Beslutet om besöksförbud har förstås konsekvenser.