Lennart Kalderén berättar att nämnden var enig i sitt beslut. Foto: Läsarbild Erik Glimvik

Salems kommun presenterar krispaket för drabbade företag

Krisledningsnämnden i Salems kommun har fattat beslut om ett paket med åtgärder för att stötta företagen i kommunen. Bland annat ska kommunen bli snabbare på att betala räkningar till leverantörer.

  • Publicerad 05:00, 25 mar 2020

Krisledningsnämnden i Salem fattade på måndagseftermiddagen beslut om besöksförbud på Salems äldreboenden.

Paket för företagen

Vid samma möte fattade politikerna beslut om ta fram ett paket med åtgärder för att stötta företagen i kommunen:

  • Kommunen ska bli snabbare på att betala räkningar till leverantörer. Tiden ska kortas ned till 20 dagar.
  • Handläggning av tillstånd för uteserveringar snabbas på så att ägarna kan öppna snarast.

– Det är i princip klart redan, säger Lennart Kalderén till Mitt i.

  • Kunder hos kommunen som ska betala avgifter kan begära att få förlängd betalningstid.
  • Kommunen ska prioritera tillsyns- tillståndsärenden som är kritiska. Tillsynsärenden som inte är brådskande skjuts upp.

”Kämpar för sin överlevnad”

Kommunen tillsätter också en företagslots. Jan Lorichs som är näringslivsansvarig i dag får till uppdrag att vägleda företagare i ovanstående fall, men också kring frågor som gäller de stödåtgärder som kommer från statligt håll.

– Krisledningsnämnden var helt enig. Det är viktigt att vi hjälper till med det vi kan för att stötta våra företagare som nu kämpar för sin överlevnad, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i ett uttalande på kommunens hemsida.