Salems kommun låter granska sitt arbete mot covid-19

Salems kommun ska utvärdera sitt krisarbete mot coronasmittan. En extern konsult plockas in för att delta i arbetet som ska vara klart i slutet av året.

  • Publicerad 05:00, 30 jun 2020

Konsulten tillsammans en politisk styrgrupp ska granska och utvärdera om krisledningsarbetet i Salems kommun skett på rätt sätt och om det går att hitta förbättringar i arbetet.

– Vi vill få en lägesbild över hur väl ansvars- och arbetsfördelningen fungerar i ett aktiverat läge samt få rekommendationer på hur vi kan förbättra krisledningsarbetet för att göra arbetet så bra och effektivt som möjligt, både på central- och förvaltningsnivå, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande i ett uttalande på kommunens hemsida.

I slutet av året räknar Salems kommun med att rapporten är sammanställd.

Plexiglas och tält – nu kan du besöka vänner på äldreboenden