Gången inne i Salems centrum har kameraövervakning. Men bara när centrum är stängt. Foto: Anders Björklund

Salems centrum: Politiker önskar mer kameraövervakning

Länsstyrelsen sade nej till utökad kamerövervakning i Salems centrum. Men nu lovar Salems ledande politiker att yttra sig postivt om centrumägaren gör en ny ansökan.

  • Publicerad 05:33, 18 maj 2016

Det är länsstyrelsen som bestämmer om det ska få vara kameraövervakning på allmän plats eller inte. Nyligen sökte ägaren av Salems centrum om att få utöka kameraövervakningen i Salems centrum till att även spela in film när centrum är öppet. I dag spelas film bara in när centrum är stängt. Men ansökan fick avslag och när både allmänhet och politiker fick reda på kommunens tjänstemän yttrat sig negativt till behovet av kameraövervakning reagerade flera. En av de som reagerade på Mitt i Botkyrka Salems facebooksida var Salembon Kicki Sjöström.

– Det borde vara självklart med kameraövervakning på offentliga platser och jag kan inte förstå varför kommunen motsätter sig det! Hur många brott har klarats upp tack vare kameror? Kolla bara på alla klipp från övervakningskameror som till exempel Efterlyst, polisen och diverse media har delat när dom söker efter gärningsmän, skrev hon.

Arberdeen menar att utökad övervakning i första hand skulle förebygga brott och skadegörelse. Företaget poängterade i sin ansökan också att övervakningen är bra vid händelse av utredning, och att man vid flera tillfällen fått meddela polisen att det inte finns inspelat material. Enligt Arberdeen har centrum haft problem med skadegörelse trots att väktare patrullerar där.

Men tjänstemännen på Salems kommun tyckte i ett yttrande till länsstyrelsen inte att det fanns behov av att utöka övervakningen och menade att alla rapporter om incidenter rörde händelser som inträffat under natten.

Tidningsuppgifterna och debatten nådde även politikerna och kommunstyrelsens arbetsutskott där kommunalrådet Lennart Kalderén sitter med.

– Jag tycker allmänintresset att förebygga mot kriminalitet väger över eventuella farhågor för inskränkning av den personliga integriteten när det som här är frågan om allmän plats, säger han till Mitt i Botkyrka Salem.

Politikerna i arbetsutskottet har nu tipsat centrumägaren Aberdeen att om företaget gör en ny ansökan om utökad kameraövervakning så har de politikernas skrifliga stöd i ansökan.

Men ert yttrande är väl inte på något sätt avgörande när Länsstyrlsen ska bestämma något sådant?

– Jag hoppas att det har betydelse, men Länsstyrelsen gör ju en egen bedömning, säger Lennart Kalderén.