Björn fångad på bild av länsstyrelsens viltkamera i Hallstavik i september. Foto: Länsstyrelsen i Stockholms län

Säkra spår av björn norr om Stockholm

Säkra spår av björn har hittats på två ställen i länet – bland annat i Riala strax norr om Vallentuna. Men hur många björnar som finns här är oklart. – Utan tvekan rör de sig ner i länet, säger Per Zakarisson, jaktvårdskonsulent.

  • Publicerad 08:56, 4 jul 2018

Rapporterna om vargar som rör sig på Södertörn och i de norra delarna av länet har varit många det senaste året.

Nu kommer kvalitetssäkrade spår på att även björn rör sig neråt i länet.

Björnspillning har hittats på två ställen i Norrtälje kommun, dels i Söderby-Karl, dels i Riala.

– De senaste 15 åren har det i stort sett varje år funnits rapporter om björn i de norra länsdelarna. Den eller de har dock till största delen uppehållit sig i Uppsala län. Men det som sticker ut nu är att de kommit så långt ner som sydost om Riala, säger Eva Hedberg på länsstyrelsen.

Det är Svenska Jägareförbundet som har gjort en spillningsinventering för 2017 och nu har analyssvaren från björnbajs som hittades i höstas kommit.

Så här kan björnspillning se ut. Foto: Mostphotos

Två av proverna som skickades in från Stockholms län visade att det är björn, men det har inte gått att fastställa om det handlar om en eller två björnar.

Oklar hur många

Enligt Per Zakarisson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, är björnen i en spridningsfas och har börjar etablera sig i länet. Än så länge är det främst i norra delen av länet runt Hallstavik och ner mot Norrtälje.

– Det är svårt att säga med säkerhet hur många de är men sannolik är det fler än en som håller sig här och troligtvis är det flera som rör sig genom länet, säger han.

Normalt sett rör sig inte honorna längre än några mil från sin födelseplats, medan hanarna kan röra sig långa sträckor.

Attackerade jägare

För drygt ett år sedan fick en björn, som länge funnits i området kring Hallstavik, skjutas efter att ha attackerat en jägare.

Per Zakarisson menar att björnar generellt är skygga och inte aggressiva, förutom när det handlar om mat.

– Möter man en ska man försiktigt dra sig undan, oavsett om den har sett dig eller inte. Försök inte att skrämma den, säger han.

Enligt Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, är myndigheten beredd om någon björn skulle bli för närgången och det skulle finnas risk för skador eller angrepp på människor och tamdjur. Men hittills känner han inte till att några sådana nya rapporter ska ha kommit in i länet.

– De håller sig mest undan och märks nästan inte av. Det är därför de finns så få observationer, men dyker det upp rapporter så sätter vi upp inventeringskameror. Sedan ska man veta att björnar är väldigt lättlärda och hittar de med minsta möjliga ansträngning föda i bebyggelse så fortsätter de att leta där. I andra delar av landet har det varit problem med björn som rotar i soptunnor och på soptippar, säger han.

Fakta

Vanliga spår som björn lämnar efter sig

Utrivna stubbar och myrstackar

Vandaliserade bikupor

Tassavtryck

Spillning

Källa: Svenska Jägareförbundet

Visa merVisa mindre