PÅ HÅLL. Eleverna på Säbyskolans högstadium har fått övergå till distansundervisning i veckan. Foto: Maja Nilsson

Säbyskolans högstadium coronastänger

Säbyskolans årskurser 7–9 övergick i veckan till distansundervisning efter omfattande personalbrist på grund av spridningen av covid-19.

  • Publicerad 09:19, 21 jan 2022

Lärarnas riksförbund varnade redan innan skolstart för att den höga smittspridningen skulle innebära hög belastning på lärarna när vårterminen drog igång.

– Det är svårt att bedriva verksamheten om många lärare och elever är sjuka. Så det finns en oro för hur verksamheten påverkas också, vid sidan om oron för att själv bli smittad, säger Eva-Lotta Fors, biträdande ombud för Lärarnas riksförbund i Salem, som poängterar att det här är kritik som riktas mot Sveriges alla kommuner.

Katarina Sweding, skoldirektör på Salems kommun, delar fackets oro. Men hon menar också att man har vidtagit alla åtgärder man kan för att få till en så säker skolstart som möjligt – ändå räcker det inte.

Distansundervisning

Säbyskolans högstadieelever fick i veckan övergå till distansundervisning efter ett blixtbeslut fattat av Sweding. Bland niorna har det funnits bekräftade coronafall, men det är inte huvudorsaken bakom beslutet.

– Det har helt enkelt inte gått att bemanna, och det beror på den höga smittspridningen. Då har vi ändå försökt omfördela personal inom den egna enheten, säger hon.

Hur då?

– Det har varit fritidspersonal som har fått gå in och agera elevassistenter för de barn som är i behov av det, och ibland har rektorer fått gå in och undervisa.

Beslutet om distansundervisning gäller till och med den 2 februari. Elever som är i särskilt behov av stöd uppmanas att fortsätta gå till skolan.

Det här kräver Lärarnas riksförbund av skolans huvudmän:

Skolhuvudmännen bättre ska se till att det inte uppstår trängsel samt ge alla tillgång till skyddsutrustning i skolan.

Undervisning i halvklasser och distansundervisning bör vara alterantiv.

Arbetsgivarna måste säkra vikarieförsörjningen.

Alla elever bör coronatestas regelbundet.

Lärare ska skyndsamt få tillgång till en tredje dos vaccin.

Visa merVisa mindre