Sänkning. Den kommunala skattesatsen i Tyresö – som det politiska styret vill sänka – är i dag den åttonde högsta i Stockholms län. Foto: Pekka Pääkkö

Så vill styret satsa och spara 2022

Skola, trygghet och en välskött ekonomi. Det är tre fokus i det politiska styrets budgetförslag för år 2022, enligt Anita Mattsson (S). Styret vill också sänka skatten med 25 öre.

  • Publicerad 10:35, 15 okt 2021

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet i Tyresö har lagt fram sitt budgetförslag. Det är deras fjärde gemensamma sedan de bildade Tyresös nya politiska styre efter valet.

Ett av deras första beslut, när de hade tagit över efter dåvarande Alliansen, var att höja kommunalskatten med 45 öre per intjänad hundralapp. Anita Mattsson (S), då ny som kommunstyrelsens ordförande, kallade kommunens ekonomi usel.

Förra året sänkte styret skatten med 20 öre.

I styrets ursprungliga budgetförslag för nästa år ville de tre partierna se en skattesänkning med 15 öre, mot bakgrund av de senaste årens goda resultat och den ekonomiska prognosen för året.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya skatteunderlagsprognos kom dock inför förra helgen, vilket enligt Anita Mattson (S) är bakgrunden till att det politiska styret i ett reviderat budgetförslag i stället föreslår en skattesänkning med 25 öre.

– Prognosen pekar på att vi kommer att få mer pengar till Tyresö än vad man tidigare trodde vilket gör att vi kan återställa skatten helt och hållet till 2018 års nivå. Vi lovade Tyresöborna när vi höjde skatten att vi stegvis skulle återgå. Vi har ordning och reda i ekonomin och har nu möjligheten att sänka skatten samtidigt som vi gör stora satsningar på välfärden, säger hon.

Anita Mattsson (S). Foto: Stefan Källstigen

Den kommunala skattesatsen i Tyresö är i dag den åttonde högsta i Stockholms län. Klubbas skattesänkningen skulle Tyresöborna betala 19,50 kronor i kommunalskatt för varje intjänad hundralapp.

En skattesänkning på 25 öre motsvarar 85 kronor i månaden för medelinkomsttagaren i Tyresö som tjänar runt 34 000 kronor.

Vill höja skolpengen

Anita Mattsson lyfter fram skolan som ett av budgetens fokus.

– Vi gör stora satsningar framför allt på skolan. Vi fortsätter att lägga pengar på kemikaliefri förskola och ekologisk mat. Vi gör satsningar för minskade barngrupper, höjd skolpeng och vi skjuter till för att kunna göra extrainsatser mot utbildningsskulden till följd av pandemin, säger hon.

Skattesatser i länet – tio i topp

Kommunala skattesatser år 2021:

Botkyrka: 20,15

Södertälje: 20,15

Sigtuna: 20,00

Nykvarn: 19,97

Nynäshamn: 19,85

Vaxholm: 19,78

Huddinge: 19,77

Tyresö: 19,75

Norrtälje: 19,72

Haninge: 19,68

Den totala skattesatsen för Tyresöborna är i dag 31,83, varav 12,08 är i regionskatt. Det betyder att du betalar 31,83 av varje intjänad hundralapp i skatt.

Källa: Statistiska Centralbyrå

Visa merVisa mindre

Trygghet menar hon är ett annat fokus i budgeten. Hon tar som ett exempel fler fältassistenter och fler i det mobila team som kan sättas in när en elevs problem blir för stort för att lösas i skolan, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.

– Det är väldigt viktigt med förebyggande arbete och att vi har olika sätt att kunna nå ungdomar och förstärka det positiva och jobba förebyggande mot riskfaktorer.

Målet ligger kvar

Välskött ekonomi lyfter hon fram som ytterligare ett fokus i styrets budgetförslag. Det så kallade överskottsmålet, som ska ge pengar till kommande år, föreslås ligga kvar på 2,5 procent.

– Vi har tre år i rad haft väldigt goda resultat i ekonomin. Det är otroligt viktigt att vi gör överskott för att kunna göra de stora investeringar vi har framför oss. Vi ska till exempel bygga skolor, äldreomsorg, vi har vägar vi behöver investera i och en pensionsskuld.

Hon menar att styret inte lägger något generellt krav på besparing.

– Vi kompenserar för pris- och löneökningar och vi lägger därför inget generellt besparingskrav på verksamheterna. Vi förväntar oss kunna göra en del besparingar till följd av digitalisering.

Kommunplan med budgetförslag ska upp för beslut i kommunfullmäktige nästa vecka på torsdagen 21 oktober.

Det här vill styret göra – ett urval

Satsa

4 000 000 för ökad måluppfyllelse, genom höjd skolpeng.

3 500 000 för omställningskostnad för Björkbacken.

3 000 000 för ökat vägunderhåll.

2 800 000 för förebyggande och trygghetsskapande arbete.

2 650 000 för att möta utbildningsskulden till följd av pandemin.

2 350 000 för ökat park- och naturunderhåll.

2 000 000 för ökad personaltäthet och minskade barngrupper.

1 843 000 för att möta krav på antal skoldatorer.

1 500 000 för välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

1 200 000 för utveckling enligt ny gymnasiestrategi.

1 000 000 till etableringscentrum.

1 000 000 för lägre arbetslöshet och fler sommarjobb.

700 000 för hållbara transporter.

500 000 för ökat deltagande i Kulturskolan.

500 000 för kemikaliefri förskola.

450 000 för mer pengar till måltider inom förskola, grundskola och äldreomsorg.

450 000 till kvinnojouren för arbete mot våld i nära relation.

400 000 för kvällsöppet på träffpunkt för äldre.

150 000 för broddar till 65-plussare.

Spara

2 710 000 totalt för digitalisering och bättre avtalsuppföljning.

1 000 000 genom färre köpta vårdplatser.

500 000 genom projekt för minskade sjukskrivningar.

420 000 genom färre köpta konsulttjänster.

300 000 på omsorg på obekväm arbetstid.

300 000 genom minskat antal externa placerngar inom grundskola.

300 000 på vuxenutbildningen.

Källa: Förslaget till kommunplan som L, MP och S står bakom

Visa merVisa mindre

Vad tycker du om en skattesänkning på 25 öre?
 

Kaj Alberts. Foto: Pekka Pääkkö

Kaj Alberts, 77 år, Tyresö centrum.

Jag tror att en skattesänkning drabbar folk negativt och att pengarna behövs till satsningar och investeringar i samhället i stället. En skattesänkning känns populistisk. Jag är inte så lättköpt utan tycker att man skulle ställa det 85 kronor mindre i skatt mot det stora behovet som finns.

Felicia Josefsson och Belle. Foto: Pekka Pääkkö

Felicia Josefsson, 28 år, med Belle, 1 år, Tyresö centrum:

– Det är bra att man håller det man har sagt. Summan i plånboken påverkar inte mig mycket. Jag tycker att man kan sänka skatten så länge man har de ekonomiska förutsättningarna och kan göra de investeringar som behövs.

Shafagh Elhami med Charlie. Foto: Pekka Pääkkö

Shafagh Elhami, 35 år, med Charlie, 4 månader, Fårdala:

– Det är ingen avgörande summa för min del så jag ser hellre att de pengarna spenderas på annat som gagnar allmänheten i Tyresö.