Så vill staden lösa otryggheten i Tullhagen

”Har staden ens en plan?” undrade Katarina Nordgren i förra veckans reportage om missbrukare som skjuter upp helt öppet och lämnar sina kanyler i gräset i Tullhagen. Mitt i passade vidare frågan till Åsa Lindhagen (MP).

  • Publicerad 13:21, 23 jul 2018

När Mitt i når miljöpartisten och socialborgarrådet Åsa Lindhagen säger hon att staden har en plan och att fokus ligger på att hjälpa de här människorna ur sitt missbruk.

– Det här är en fråga för både stadsdelen, socialförvaltningen och polisen där vi jobbar med dialog och ser om det finns personer som behöver hjälp ur sitt missbruk, säger Åsa Lindhagen (MP).

Fånga upp fler i behov av hjälp

Staden har ett team som söker upp personer i missbruk och erbjuder hjälp. De jobbar enligt henne redan på platsen men kommer nu vara där ännu oftare.

– Att de nu gör extra rundor så de kan fånga upp nya personer är en av de två viktigaste delarna i stadens arbete. Den andra är att i samtal med föreningen och polisen hitta en lösning på det här.

Hur ska ni lösa otryggheten många känner med öppen injicering och kanyler i gräset?

– Det hänger ihop tänker jag. Träffar vi de här personerna och hör vad de har varit med om och vad deras oro består i så är det jätteviktigt tror jag.

Men kanylerna ligger ju kvar även om ni hör deras oro?

– Vad jag fått höra så har de utökat städinsatserna väldigt mycket också. Just kanyler skapar såklart en väldig oro. Inte minst om man har barn i området.

Hur ser du på att många medborgare väljer bort parken?

– Alla offentliga miljöer ska såklart kännas trygga för alla människor och så ser det inte ut nu i den här parken och där måste vi jobba med polisen och städinsatser för att komma åt kanylerna och i det långsiktiga se hur vi kan hjälpa de här människorna ur sitt missbruk.