Så vill staden hindra unga från att hamna i kriminella gäng

Ett fokus på förebyggande arbete, ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och polisen och att utmana de manliga könsrollerna. Så tror socialborgarrådet Jan Jönsson (L) att staden ska hindra unga från att hamna i kriminella gäng.

  • Publicerad 05:00, 17 sep 2019

Ett samlat grepp mot barn, unga och unga vuxna som riskerar att dras in kriminalitet. Det tycker socialborgarrådet Jan Jönsson (L) krävs för att stävja gängens framfart i Stockholm.

Han har tagit fram Stockholms stads nya strategi för just detta. Fokus i strategin ligger på ett förebyggande arbete men enligt förslaget krävs också ett utökat samarbete med polisen.

– Det är viktigt att vi väldigt tidigt sätter in insatser. Till exempel genom att en barnsköterska kommer hem till småbarnsföräldrar i vissa områden. Detta kallas för Rinkebymodellen och finns redan i vissa stadsdelar och det ska komma till fler, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Polisutredningar mot barn

Han vill även se att socialtjänsten sätter in fler tvångsåtgärder mot ungdomar som är på väg in i en kriminell livsstil. Enligt honom har polisen en önskan om att få en bättre koll på de ungdomar som riskerar att hamna i kriminella gäng.

–  Socialtjänsten ska be polisen att göra utredningar mot personer under 15 år där det finns misstanke om att personer har begått grova brott. Det görs i princip inte i dag och det vill vi ändra på, säger han.

I den nya strategin finns även en plan på att varje stadsdelsnämnd ta fram en konkret och detaljerad handlingsplan för det lokala arbetet utifrån strategin.

Utmana könsrollerna

Dessutom ska de manliga könsrollerna utmanas.

– Det är ju faktiskt så att majoriteten av de brott som begås är av pojkar och unga män. Vi vill tidigt diskutera könsnormer, hur man får vara som pojke och impulskontroll, säger Jan Jönsson och forsätter:

– Det vi kan se inom våldsamma grupperingar är att man hela tiden triggar igång varandra med tankar som att man aldrig ska backa och att man ska vara en riktigt man. Det går att jobba med dessa frågor och uppnå väldigt positiva effekter.

Strategin ska nu ut på remiss och Jönsson räknar med att den ska behandlas i kommunfullmäktige i början på nästa år.

Fakta

Ett urval av innehållet i strategin:

  • Socialtjänsten ska i högre utsträckning utnyttja möjligheten att begära utredning av brott begångna av barn som inte fyllt 15 år.
  • Strategin anger en tydlig förväntan på alla förvaltningschefer och chefer på övriga nivåer att prioritera samhandling med andra aktörer kring barn och unga i riskzon.
  • Varje stadsdelsnämnd och övriga berörda nämnder och bolag ska ta fram en konkret och detaljerad handlingsplan för det lokala arbetet utifrån strategin.
  • Myndighetsutövningen ska lägga särskild vikt vid: rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och brott mot allmän verksamhet (dvs. övergrepp i rättssak och våld och hot mot tjänsteman).
  • Strategin förtydligar att beslut enligt 11 § LVU om tvångsomhändertagande alltid ska inledas utanför hemmet. Det ska alltså inte vara möjligt att vara tvångsomhändertagen och vara kvar i hemmiljön.
  • Pojkars och unga mäns särskilda utsatthet för vålds- och maskulinitetsnormer som leder till kriminalitet betonas.
Källa: Liberalerna Stockholm
Visa merVisa mindre