Så vill staden göra om Sankt Göransparken

Boulebana, sprillans ny lekplats och picknick-bord. Så vill staden göra om i Sankt Göransparken och göra den tryggare och mer levande när delar av parken bebyggs av två nya hus.

  • Publicerad 14:12, 22 nov 2018

Stadsodling, bättre belysning, röjning av sly och lysande konstverk är några exempel på vad stadsdelen har gjort och ska göra i Sankt Göransparken för att öka trygghetskänslan i parken. Men nu planerar staden ett större helhetsgrepp.

Lysande kottar ska göra parken tryggare

Bakgrunden är förtätningsprojektet i Stadshagen där två nya hus ska byggas, på platsen för dagens lekplats intill Igeldammsgatan.

Därför föreslår nu staden att en ny lekplats byggs där stadsodlingen bland annat finns i dag. Lekplatsen ska utrustas med alltifrån lekhus, gungor, sandlåda till rutschkanor och karusell. Dessutom ska det bli boulebana och picknickbord vid de idag stenlagda "terrasserna". Även hundrastgården ska få nya inslag och stadsodlingen, som har varit lyckad enligt stadsdelsförvaltningen, kan eventuellt få plats i parken framöver.

Stadens nya plan – två hus vid Sankt Göransparken

Nya träd och planteringar ingår också.

Planen med parken är att fortsätta på den inslagna linjen att aktivera parken mer och göra området tryggare, där även husbygget är en del.

– Det finns med. Vi planerar för att lekplatsen ska vara kvar, även hundrastgården som gör att folk vistas där, säger Monica Almquist, projektledare på exploateringskontoret som basar för planerna.

Förslaget för upprustningen av parken är nu ute för samråd för medborgarna att tycka till. När själva arbetet på plats drar igång är däremot oklart. Detaljplanen för Stadshagen-projektet är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

– Det går inte att säga, men till våren händer inget. Detaljplanen måste vinna laga kraft först. Sedan måste vi göra detaljprojekteringen vilket vi kanske kan göra nästa sommar eller höst. Lekplatsen och vissa ledningar i marken måste flyttas först innan JM kan bygga sina hus, säger Monica Almquist.

GÖRS OM. Staden vill bygga om i Sankt Göransparken. Foto: Per Brandt

Tyck till om förslaget

På stadens hemsida, Stockholm Växer, finns förslaget.

Den 4 december klockan 17-19 hålls även ett öppet hus kring förslaget i Västermalms församlingshem, Arbetargatan 21 där man kan lämna synpunkter.

Till den 18 december kan man lämna synpunkter på förslaget.

Visa merVisa mindre