Så vill Söderborna förbättra parkerna

1 100 synpunkter har kommit om Södermalms parker. Nu ska en ny parkplan tas fram.

  • Publicerad 11:09, 3 sep 2018

Söderborna är engagerade i sina parker. Det står klart efter att 1 100 synpunkter kommit in till Södermalms stadsdelsförvaltning om hur parkerna böra vara och utvecklas.

Den park som flest tyckt till om är kanske lite otippat Tjurbergsparken vid Skanstull, som fick 92 synpunkter. Det stora intresset kan troligen komma från att staden vill bygga 80 hyresrätter här på parkmark, vilket mött stark kritik.

Vill ha sommarfik

Ett annat grönområdet som många Söderbor har åsikter om är Tantolunden/Drakenbergsparken, där 90 personer tyckt till.

Här finns önskemål om allt från en inhägnad hundpark till ett sommarfik. Kritik riktas mot att östra parken upplevs som ödslig och sliten, att cyklister kör för fort och att parken kan kännas otryggt.

”Inte en trevlig plats”

”Tanto är smutsigt, skränigt och upplevs inte som en plats jag vill vara på. Sent på kvällen är det bara missbrukare och fulla gäng som driver runt”, är en av kommentarerna.

Runt Medis har många synpunkter kommit in om Fatbursparken och Björns trädgård. De flesta önskar att parkerna byggs om så de upplevs som tryggare. Fler växter, bättre belysning och en plaskdamm för barnen är några av önskemålen.

I Sjöstan vill flera se att Lumaparken rustas så den även kan användas för äldre barn. Till exempel genom att bygga en skejtpark eller sätta upp basketkorgar.

Nu ska stadsdelsförvaltningen gå igenom alla 1100 synpunkter och sedan ta fram förslag på en ny parkplan som ska lanseras under 2019.

Här kan du läsa synpunkterna om just din närmsta park på Söder.

Fakta

Senaste parkplanen tio år gammal

En parkplan är det underlag som stadsdelsförvaltningen utgår ifrån i planeringen av hur parker och grönområden i stadsdelen ska utvecklas och skötas. I planen beskrivs också parkernas karaktär.

Södermalms nuvarande parkplan togs fram 2009. En ny plan ska nu tas fram.

Söderborna har hjälpt till genom att lämna över 1000 synpunkter, som lämnades från maj-augusti.

Källa: Södermalms stadsdelsförvaltning
Visa merVisa mindre