TRAFIK. Nu ska förslaget från trafikförvaltningen i Region Stockholm om förändringar, i bland annat busstrafiken, ut på remiss till kommunerna. Foto: Mikael Andersson

Så vill SL slimma trafiken i Väsby

Pandemin får effekter på kollektivtrafiken även nästa år. Det är i alla fall vad SL förutspår och därför föreslås nu effektiviseringar där linjer slås ihop eller slopas. Nu ska Upplands Väsby kommun tycka till om förslaget.

  • Publicerad 08:49, 29 apr 2021

Pandemiåret 2020 sjönk resandet i kollektivtrafiken med 50 procent mot 2019, och även i år är antalet resenärer långt färre än vanligt.

När nu trafikförvaltningen i Region Stockholm planerar för nästa års kollektivtrafik räknar de med fortsatt färre resenärer.

En kvardröjande rädsla för trängsel och smitta är en anledning, arbetslöshet eller fortsatt arbete hemifrån en annan.

Var femte resenär borta

Antalet resenärer beräknas bli 80 procent av ett normalår. Det innebär minskade biljettintäkter i samma omfattning.

En rad effektiviseringar i trafikutbudet är därför att räkna med nästa år. Det kan handla om busslinjer som slopas, eller slås ihop med andra linjer. Eller om kortare tåg och bryggor som inte trafikeras.

För Upplands Väsbys del handlar det främst om förändringar inom bussnätet. Linje 566 slopas och linje 560 kör i stället Upplands Väsby station-Bredden norra. Linje 524 föreslås få en ny linjesträckning lokalt i Väsby, längs Stockholmsvägen och Väsbyvägen direkt till stationen i stället för att trafikera centrala Väsby.

Övriga ändringar som föreslås i Upplands Väsby: Se faktarutan.

Start i december

Förslag på trafikförändringar inför 2022 är nu ute på remiss hos kommuner och organisationer, och beslut om trafiken väntas till sommaren.

Det nya trafikåret, och därmed eventuella förändringar, träder i kraft den 12 december 2021.

Här är förändringar som föreslås i Upplands Väsby

Linje 524: Föreslås få en ny linjesträckning lokalt i Upplands Väsby, längs Stockholmsvägen och Väsbyvägen direkt till stationen i stället för att trafikera centrala Upplands Väsby. En ny hållplats på Väsbyvägen ungefär i höjd med Tetorpsvägen föreslås.

Linje 529: För att förbättra tillgängligheten till Rotsunda torg föreslås linjen få en ny linjesträckning genom att trafikera via Rotsunda torg istället för Bollstanäsvägen.

Linje 531: Föreslås få ökad trafikering till 4-8 avgångar i timmen i rusningsriktningen. Tillkommande avgångar ersätter linje 565 och ger passning till fler pendeltåg, vilket möjliggör snabbare resor Brunnby-Vik och centrala Stockholm.

Linje 533 och 534: Föreslås få anpassat turutbud så att de saxas, vilket ger 15 minuters trafik dagtid och 30 minuters trafik kvällstid på gemensamma sträckor.

Linje 534: Föreslås ta över linje 560:s lokala funktion genom att förlängas och trafikera sträckan Bredden-Rotebro station.

Linje 535: Föreslås endast trafikeras i rusningstrafik med anpassning till skoltider. Linje 536 och 560X tar över trafikeringen i området Eds Allé och Njursta.

Linje 536: Föreslås få en ny linjesträckning längs Bredden västra i stället för Bredden norra. Efter Upplands Väsby station förlängs linjen till Njursta industriområde och Eds Allé. På delsträckan Bollstanäs - Bredden - Upplands Väsby station ökas turtätheten till upp till 7,5 minuters trafik i rusningsriktningen mellan Bredden och Upplands Väsby station.

Linje 539: Föreslås föras över till linje 545 som får samma linjesträckning och turutbud som befintliga linje 539.

Linje 545: Föreslås få en ny linjesträckning längs trafikplats Glädjen och Vilundaparken. Linjen föreslås få en ökad turtäthet och ersätter linje 539.

Linje 545X är förslag på ny snabbusslinje som trafikeras i rusningstrafik. Detta ger snabbare förbindelser mellan Fresta och Upplands Väsby station. Följande hållplatser planeras att trafikeras: Upplands Väsby station - Lindhemsvägen - Tolanvägen - Carlslund - Hästhagen - Frestadalen - Pepparbodavägen - Älvhagsvägen - Fresta kyrka - Fresta gård - Cedernäsvägen - Länsmansvägen - Harby - Fresta prästgård - Bollstanäs skola.

Linje 560 som är en linje där många resenärer åker långa resor föreslås få en snabbare linjesträckning mellan Upplands Väsby station - Bredden och Rotebro station. Linjen föreslås ta över linje 566 trafikuppgift på sträckan Upplands Väsby station-Bredden norra.

Linje 560X föreslås blir en ny snabbtvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kallhäll. Planeras att trafikeras i rusningstrafik. Följande hållplatser föreslås trafikeras med denna nya linje: Upplands Väsby station, Optimusvägen, Edsvägen, Edsparken, Söderby, Katrinedal, Gokartvägen, McDonalds, Rättaren, Kolarängsvägen, Turbingränd, Metallvägen, Kärnmakargränd och Kallhälls station.

Linje 562: föreslås få ett utökat turutbud, så att linjen kommer att trafikeras större delen av dygnet. Ett önskemål har framförts till Upplands Väsby kommun om att få till en ny hållplats norr om Upplands Väsby station västra (Åvägen). Dessutom kommer antalet avgångar att öka i morgon- och eftermiddagsrusningen, som en del av överflyttningen av produktion från linje 565.

Linje 565 och 565X. Då linje 565s uppgift har flyttats över till pendeltåget och linjen har stora regularitetsproblem på E4:an föreslås resurserna flyttas om till andra linjer i Upplands Väsby kommun. Detta ger bättre tidshållning och fler avgångar för kommunens invånare. Linjerna 531, 536, 562 och 568 får utökad trafik för att kompensera trafiken på linje 565, 565X. Utöver detta föreslås en ny snabb tvärförbindelse, linje 560X Kallhäll-Upplands Väsby.

Linje 566: föreslås läggas ner och flyttas till linje 536 och 560. Linje 560 tar över hela sträckan mellan Upplands Väsby station och Bredden Norra. Mellan Bredden Norra och Bredden Västra kommer linje 536 att ta över trafikuppgiften.

Linje 568: föreslås få utökad trafik under eftermiddagsrusningen.

Visa merVisa mindre