Kommunstyrelsens ordförandeDaniel Källenfors (M) tycker inte att en kommunpolis på Lidingö, som idag, är acceptabelt. KD-politikern Carl-Johan Schiller vill att kommunerna ska få större inflytande över hur många poliser som ska finnas.

Så vill politikerna får fler poliser till ön

Lidingöpolitikernas krav på fler poliser kvarstår. "På 80-talet fanns det ett 40-tal poliser på ön och nu har vi en kommunpolis", säger Daniel Källenfors (M).

  • Publicerad 05:38, 11 feb 2021

Vi kommer aldrig att finna oss i att bli bortprioriterade till förmån för stökigare kommuner.
Carl-Johan Schiller (KD).

De anmälda brotten blir färre och Lidingöborna är tryggare än i övriga Stockholm.

Men det är inte tillräckligt, menar Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Otrygghet kan inte accepteras, kommenterar han den årliga lägesbilden som polisen och staden tagit fram tillsammans.

Från 40 poliser till en

En kommunpolis på Lidingö, som idag, är inte heller acceptabelt, enligt Källenfors.

– På 80-talet fanns det ett 40-tal poliser på ön och nu har vi en kommunpolis med stöd från Norrmalm.

För en tid sedan skrev samtliga partier i kommunfullmäktige på ön ett öppet brev till polisen där de kräver fler poliser som jobbar lokalt på ön och syns ute bland folk.

Lokalpolisområde Norrmalms chef, Tobias Lövström, svarade vid en avstämning med staden nyligen att man just nu anställer områdespoliser som ska synas ute, bland annat på Lidingö. På Instagram skriver polisområde Norrmalm att målet är att det ska finnas 300 områdespoliser i hela länet inom fyra år. Idag finns 133 stycken.

– Jag glad över att polisen försöker öka sin närvaro och tar kommunstyrelsens oro på allvar, säger Daniel Källenfors som menar att problemet inte ligger hos polisen utan har sin grund i regeringens politik med en poliskår och ett rättsväsende som enligt honom är underfinansierade.

Brottsligheten på ön sjönk under pandemiåret 2020

Källenfors grundtanke är att staten ska stå för fler poliser.

– Vi betalar full skatt men får inte full service, säger han.

Beredd att betala

För KD-politikern Carl-Johan Schiller är tryggheten på Lidingö en hjärtefråga. Han vill att kommunerna ska få större inflytande över hur många poliser som ska finnas.

– Vi kommer aldrig att finna oss i att bli bortprioriterade till förmån för stökigare kommuner, vilket sker i dagsläget. Därför vill KD nationellt att kommunerna ska kunna abonnera på egna poliser. Vi vill ha riktiga Lidingö-poliser som hittar här och känner till det lokala buset, säger han.

Hur många poliser tycker du behövs på Lidingö?

– Någonstans runt 20 poliser tror jag är ett rimligt antal.

En invändning mot detta är ju att medborgarna redan betalat skatt för att staten ska tillhandahålla poliser. Hur tänker ni i KD där? Bör en kommun vara beredd att betala?

– Statsmakten klarar inte att hålla ordning på gator och torg. Situationen i Sverige är så allvarlig att vi måste prioritera att få bukt med otryggheten. Då kommer kommunerna behöva betala.