Oppositionen. Peter Wallmark (SD), Clara Lindblom (V), Karin Wanngård (S) och Lisa Palm (Fi) presenterade idag partiernas olika skuggbudgetar för Stockholms stad. Foto: Mostphotos / Björn Dalin

Så vill oppositionen styra Stockholm

Skolbarnen är i fokus när oppositionspartierna i Stockholm släpper sina budgetar idag. S, V och Fi höjer skatten för att få mer pengar till välfärden. SD sparar istället på arbetslösa och nyanlända.

  • Publicerad 14:59, 25 nov 2020

Socialdemokraterna vill höja skatten med 14 öre, spara på byråkrati och konsulter och plocka ut mer pengar från stadens kommunala bolag. Pengarna ska bland annat gå till en satsning på grundskolan, fritidshemmen och förskolorna.

Gruppledaren Karin Wanngård (S) varnar för att en utveckling där otryggheten och den psykiska ohälsan ökar bland unga. Hon oroas också över att fler riskerar att dras in i gäng.

– Det är en tickande bomb som vi sitter på. Därför satsar vi nu på trygghet i skolan. Vi investerar 450 miljoner i barn, unga och skolan för att skapa trygga uppväxtvillkor och för att stärka skolans möjligheter för alla, säger Karin Wanngård (S).

Så mycket dyrare blir fritidsklubbarna nästa år

Partiet, lyfter liksom Vänsterpartiet, även fram behovet av att fortsätta bygga många kommunala hyresrätter. Den grönblåa majoriteten har sänkt de kommunala bolagens mål från 1 500 till 600 nya hyresrätter nästa år.

Mer pengar till äldreomsorg

Osäkra anställningar har pekats ut som en riskfaktor för ökad smittspridning av coronaviruset på äldreboendena och S vill nu se att andelen timanställningar minskar kraftigt och att heltid ska vara norm.

Trots kritiken – fortsatt många timvikarier i äldreomsorgen

Äldreomsorgen får också mer resurser i Vänterpartiets budget. Extra pengar ska gå till att anställa fler sjuksköterskor.

– Många äldre på våra boenden är betydligt skörare och sjukare nu än för tjugo år sedan därför måste vi höja den medicinsk kompetens med en högre andel sjuksköterskor, säger Clara Lindblom, gruppledare för Vänsterpartiet.

Partiet föreslår samtidigt att skatten höjs med 29 öre nästa år och att staden sparar runt 17 miljoner genom att sänka borgarrådens löner.

Peter Wallmark (SD), Clara Lindblom (V), Karin Wanngård (S) och Lisa Palm (Fi) Foto: Björn Dalin

Fokus på våldsutsatta kvinnor

Både Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ prioriterar också mindre barngrupper och höjda löner inom förskola och skola. V och Fi lägger dessutom mer resurser på kvinnojourer och stadens arbete mot våld i nära relationer.

Fi anser att kraven för att våldsutsatta kvinnor ska få en bostad måste sänkas, bland annat genom att kravet på att kvinnan ska vara skuldfri tas bort.

– Vi ser att färre kvinnor som är våldsutsatta får förtur hos bostadsförmedlingen på grund av en mer restriktiv bedömning. Det vill vi ändra på. Vi vill också utöka antalet lägenheter som SHIS har som kvinnor kan få när de kommer från ett skyddat boende, säger Lisa Palm, gruppledare för Fi i Stockholm.

Fi:s budget bygger på att kommunalskatten är 26 öre högre än i dag. Partiet sparar också på ordningsvakter och trygghetskameror.

SD sparar på modersmålsundervisning

Sverigedemokraterna lämnar däremot skatten orörd på 17,74 kronor i likhet med den blågröna majoritetens förslag. Samtidigt satsar SD mer pengar för att utöka personaltätheten i förskolan, och på stadens äldre, till exempel genom fixartjänster för pensionärer. Stödet till hemlösa som är svenska medborgare ska också utökas, enligt SD.

För att finansiera detta sparar partiet rejält på modersmålsundervisning och på stadens jobbtorg, som hjälper personer med försörjningsstöd att hitta arbete eller utbildning. Partiet slopar även avhopparverksamhet för kriminella och introduktionsstödet till nyanlända stockholmare.

– Resultaten av den verksamheten går inte åt rätt håll. Den rullar på till en större och större kostnad och måste effektiviseras. Och jobbtorget har varit en pseudolösning. Det finns en arbetsförmedling som ska sköta det, säger Peter Wallmark, gruppledare för SD i Stockholm.

Debatt 14–15 december

Den 11 november presenterade majoritetspartierna i Stockholms stad sitt budgetförslag för 2021.

Nästa års budgeten debatteras och beslutas i kommunfullmäktige 14–15 december, från klockan 10.

Det går att följa debatten via webb-TV och radio.

Visa merVisa mindre