Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) lyfter fram hållbarhetsaspekter då han ska kommentera SCB:s siffror. Foto: Upplands-Bro kommun

Så vill kommunen växa i lagom takt

Fredrik Kjos (M) menar att den ökning av antalet invånare som syns just nu kan kopplas samman med de detaljplaner som tagits bakåt i tiden – och dessa har inte alltid varit helt hållbara.

  • Publicerad 13:25, 6 mar 2021

– Tegelhagen och Ringvägen är de områden som vi har störst inflyttning i just nu. Det här är planer som togs under förra mandatperioden, och här fanns bara ett mål, att växa. Skillnaden nu är att vi vill växa hållbart och har satt ett mål på två procent årligen, säger Fredrik Kjos.

Befolkningen i Upplands-Bro ökar mest i länet

Hållbarhet i hur kommunen ska växa över tid är vad som nu kännetecknar det planarbete som pågår, förklarar Fredrik Kjos. Att Upplands-Bro under 2020 växte med 2,9 procent och inte målsättningen 2 procent tycks inte vara något direkt bekymmer, så länge målet hålls över tid.

– Det kommer aldrig slå så exakt utan det kommer vara ett mål som vi har över tid, det är också marknadsmekanismer som styr det här.

”Vi ska bevara vår unika natur”

Vilka utmaningar kommer med att fler vill bo i Upplands-Bro?

– Det finns utmaningar med all tillväxt. Men vi har också ett ansvar gentemot alla de som redan bor här. Det handlar om samhällsutvecklingen, skolplatser, förskolor och kommunal service. Vi vill såklart växa, men vi vill att de som bor här ska känna igen sig i kommunen både nu och imorgon.

Här vill Fredrik Kjos lyfta fram vad han menar är kommunens kärnvärden och hur dessa ska värnas i processen framåt.

Vad har kommunen för kärnvärden?

– Jag tänker på naturen, kulturhistoriska värden, Mälaren, fritidsanläggningar, hästsport och golfen.

Kommunens svar om Granhammarsvägen

Konkurrensverket: ”Utredningen är fortsatt prioriterad” Upplands-Bro kommun har nu besvarat Kon­kurrensverkets frågor gällande ombyggnationen av Granhammarsvägen. Hotet om miljonböter kvarstår.fredag 7/10 17:59

Parkering i Kungsängen ska asfalteras

Kvälls- och nattjobb i dagarna tre Under perioden 11-13 oktober så kommer parkeringen vid Kungsängens torg vara stängd kvälls- och nattetid då platsen ska asfalteras. Samtidigt beklagar kommunen att buller kommer att förekomma med...fredag 7/10 13:36