ETTABILD: Utveckling. Stenhamra centrum ska få ett lyft och bli trevligare för besökarna. Kommunens Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare och planarkitekten Johanna Stafström är båda inblandade i processen. Foto: Stefan Källstigen

Så vill invånarna forma Stenhamra centrum

Medborgarna har fått komma med sina önskemål och inspel om Stenhamra centrum. Nu utreds vad som kan få plats i den kommande detaljplanen för området.

  • Publicerad 16:45, 11 jun 2021

I flera års tid har Ekerö kommun haft en plan på att förändra Stenhamra centrum. För att göra det på bästa sätt för invånarna genomfördes en workshop med en medborgardialog under två dagar för drygt ett och ett halvt år sedan.

Responsen var enligt kommunen bra och nästa steg i processen är att addera deras synpunkter och behov till det pågående arbetet med en detaljplaneändring.

– Vi vill skapa ett mer levande centrum där man vill vara. Det ska vara mer liv och rörelse och ett tryggt och attraktivt centrum, säger Johanna Stafström, planarkitekt.

Även om projektet pågått i flera år är det långt kvar till byggstart.

– Nu ska vi väva ihop dialogsvaren med andra utredningar och planeringsförutsättningar för att sedan kunna presentera ett samrådsförslag. Generellt brukar man säga att en planprocess kan ta tre till fem år och det är först efter att detaljplanen är helt färdig och har vunnit laga kraft som förändringar kan börja ske.

Tryggare. När Stenhamra centrum ska göras tryggare och trevligare är trafiken något som ses över. Kommunens planarkitekt Johanna Stafström är med i arbetet med området. Foto: Stefan Källstigen

Variation. Björn Häll tycker att utbudet av matställen i Stenhamra kan bli bättre. Foto: Stefan Källstigen

Det är viktigt att ha kvar lantkänslan.

Läroprocess

Kommunens utvecklingsledare Riccard Slettengren Badiali lyfter vikten av att lyssna på de som bor och rör sig i området.

– Vi har i uppdrag att utveckla medborgares möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunen. I den här processen genomförde vi en medborgardialog. Det är en läroprocess för oss alla, säger han.

Riccard Slettengren Badiali upplever att invånarna har olika perspektiv på vad som ska finnas i Stenhamra, men att de genom dialogen nått en större samständighet om hur platsen kan utvecklas.

– Flera deltagare sade efter dialogen att de gick därifrån med nya perspektiv och en annan förståelse för frågan.

Bland Stenhamrabesökare som Mitt i träffade på plats finns flera önskemål på hur centrumområdet kan bli mer attraktivt, levande och trevligt.

Stenhamrabon Björn Häll saknar ett bredare utbud av affärer.

– Jag skulle vilja ha lite mer konkurrens av matbutiker och även fler restauranger. Jag gillar husmanskost, säger han.

Men han vill se försiktig förändring.

– Det är viktigt att ha kvar lantkänslan.

Lekplats

Per-Johan Lindahl från Sånga Säby håller med honom.

– Det är mysigt, men lite fler restauranger skulle lyfta upp området. Jag vill inte ha ett stort centrum utan mer småskaligt och att det byggs efter behov.

För Marie Hultén från Stenhuggarbyn är utemiljön viktig och hon ser potential i området.

– Jag saknar någon plats som man skulle kunna ha marknader eller loppis på under helgerna, säger hon.

Barnbarnet Marlon McCulley har även han önskemål.

– Jag vill ha en park där barnen kan leka när de vuxna är i affären.

Besöker. Per-Johan Lindahl bor i Sånga Säby, men besöker bland annat Stenhamra i samband med att hans dotter är hos scouterna. Foto: Stefan Källstigen

Ärenden. Marie Hultén och Marlon McCulley tycker båda att det finns mer att önska i Stenhamra centrum. Hon bor nära, men besöker bara centrum för att uträtta ärenden. "Coop har bra service" säger hon. Foto: Stefan Källstigen

Om planerna

På kommunens hemsida finns detaljerad informtation om var i processen projektet är och vilka steg som återstår. Här är delar av det som ingår för att öka Stenhamras attratktionskraft:

Fler bostäder.

Utökat serviceutbud.

Utökad kvalitet på grönområden.

Mer liv och rörelse omkring ett nytt torg i anslutning till busshållplats, bibliotek, matbutik med mera.

Omdisponering av parkeringsytor.

Tydligare stråk för gående och cyklister.

Källa: ekero.se

Visa merVisa mindre

Nybygge. Stenhamra centrum har länge planerats byggas om. Nu börjar man komma framåt i planerna. Johanna Stafström är planarkitekt och tror att byggstart ligger runt 2026. Foto: Stefan Källstigen

Så vill invånarna forma Stenhamra centrum

Nyheter Fler restauranger och lekplats Medborgarna har fått komma med sina önskemål och inspel om Stenhamra centrum. Nu utreds vad som kan få plats i den kommande detaljplanen för området.fredag 11/6 16:45

Polare ska göra sommarlovet tryggare

Nyheter Ute på Mälaröarna flera kvällar i veckan När fler unga väntas vara kvar hemma i sommar vill kommunen göra öarna tryggare. I samband med skolavslutningen syntes årets sommarpolare för första gången ute. "Syftet är att öka trygghetskänslan",...fredag 11/6 16:37

Brottsofferjouren vill se snabbare utredningar

Nyheter Polisen medger brister Färre söker hjälp hos Brottsofferjouren Västerort. Polisens prioriteringar kan vara en förklaring, enligt jouren. Polisen medger brister men hänvisar till att det finns flera olika stöd.fredag 11/6 16:21