Lotta Edholm vill införa språktest och ordningsregler för att skapa lugn och ro i skolan. Foto: Mitt i/Most photos

Så vill grönblå styret förändra skolan

25 miljarder kronor – så mycket lägger det grönblå styret i Stockholm på skolan nästa år. Satsningarna ska framför allt gå till att få mer studiero i klassrummen. – Skolan behöver fokusera på kunskapsuppdraget, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

  • Publicerad 16:51, 13 nov 2018

25 miljarder kronor har det grönblå styret i Stockholm budgeterat för skolan under 2019. Det är 840 miljoner mer än året innan. Den viktigaste frågan är kunskap, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (L).

– Kunskapsfokus är det absolut viktigaste för grundskolan och gymnasieskolan. Nästan 40 procent av eleverna tar inte sin gymnasieexamen inom tre år. Det är ett enormt slöseri med resurser. Många av dem har halkat efter redan från början.

Obligatoriska språkförståelsetest för elever

Därför vill hon införa obligatoriska språkförståelsetest redan i förskoleklass.

– Man måste börja tidigt. Det är oftast någonstans på lågstadiet som problem uppstår, har man inte lärt sig att läsa och skriva då byggs problemen på år efter år.

Språkförståelsetestet ska hjälpa skolan att uppmärksamma barn som till exempel har dyslexi eller som inte har svenska som modersmål.

Hälften i åttan tycker att skolan är för stökig

Det är också viktigt att eleverna får studiero, anser Lotta Edholm.

– Ungefär hälften i årskurs åtta tycker inte att det är tillräckligt lugnt i klassrummen. Det drabbar främst de elever som har svårt att koncentrera sig.

För att få ordning och reda vill hon införa ordningsregler – men även förväntansdokument för föräldrar.

– Det viktigaste är att det finns ordningsregler på skolan, att alla känner till dem och att personal och elever följer dem. Vi ser att på skolor där arbetsmiljön är bättre har man ofta genomarbetade regler som följs. Vi vill också se ett förväntansdokument mellan föräldrar och skola. Många föräldrar ställer orimliga krav på lärare, med det här dokumentet kan föräldrar förstå vad de kan förvänta sig av skolan och vad skolan förväntar sig av dem.

Vill anställa fler speciallärare

De grönblå vill också utöka skolakuten – en verksamhet för elever som stängts av från sina ordinarie skolor på grund av ordningsproblem.

– Det är orimligt att ett litet antal elever förstör så mycket för andra elever. Vi vill bygga ut skolakuten och hitta en verksamhet för gymnasieelever så att de omedelbart får stöd när de stängs av. Eftersom gymnasieskolan inte omfattas av skolplikt så kan vi inte på samma sätt ”tvinga” elever att gå till en skolakut på gymnasiet, men vi bör erbjuda det.

För att stötta upp för elever med speciella behov behövs fler speciallärare. I dag finns CSI-grupper, Centrala grupper för särskilda insatser, med få elever i gruppen.

– Det är nästan alltid elever med svåra neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns få platser i dag. Det kommer att krävas minst en fördubbling, bedömer vi. Vi måste se till att det finns mer kompetens i skolan.