Just nu pågår markprovningar vid Lövstabadet. Marie Granberg och Bill Pettersson vill stoppa kraftverket från att byggas. Foto: Mikael Andersson

Så vill de stoppa nya Lövstaverket

Motståndet mot det planerade kraftvärmeverket i Lövsta går in i en ny fas. Åtta personer startar nu en förening med namnet #räddalövsta. Tillsammans ska de samla in argument för att opinionsbilda mot byggplanen.

  • Publicerad 11:45, 6 feb 2019

Nyheten att badet och båtklubben försvinner om det nya kraftvärmeverket byggs i Lövsta slog ner som en bomb i villastan strax innan jul. En protestgrupp bildades omedelbart på Facebook, som nu är uppe i över 1400 medlemmar.

Nu tar en engagerad skara bestående av åtta Hässelbybor nästa steg genom en ny ideell förening, #räddalövsta.

– Vi vill opinionsbilda mot Lövstaverket, men inte med känslor utan med fakta och kunskap, säger Marie Granberg, en av initiativtagarna.

Vi träffar henne och Bill Pettersson på Lövstabadet. Båda bor i Hässelby villastad sedan länge men har lärt känna varandra först nu i och med sin gemensamma kamp.

På senaste mötet i stadsdelsnämnden lanserade Hässelby hembyggdsförening ett alternativt förslag på hur kraftverket skulle kunna placeras i Lövsta, som innebär att badet då kan bevaras.

LÄS ÄVEN: Hembygdsföreningen: Så kan Lövstabadet räddas

Men det är inte tillräckligt, tycker Marie Granberg och Bill Pettersson.

– Badet är absolut en viktig samlingsplats, men att bevara det är inte vår huvudpoäng. Hela området är betydelsefullt och används mycket för rekreation. Vi är mycket oroliga för vad kraftverket skulle innebära för den unika miljön, och hur det kommer att påverka både människor och djur. Om det byggs blir det planerade naturreservatet mindre än det var tänkt, säger Marie Granberg.

Flera orosmoment

Utsläppen i vattnet och i luften, ökad trafik och buller, och vad det kommer att innebära när den förorenade botten i Mälaren rörs upp av bygget är några av orosmomenten.

Bakgrundskunskap saknas inte. Bill Pettersson är pensionär idag, men är utbildad i kraft- och miljöteknik och har jobbat en stor del av sitt liv med att bygga just kraftverk, bland annat som chef på ABB i Mellanöstern.

Han tycker inte att det är orimligt att kämpa för att kraftverket inte ska byggas alls i just Lövsta.

– Jag förstår att Stockholm Exergi vill bygga här för rent ekonomiskt är det mest fördelaktigt. Men den här platsen är en av de mest förorenade i Stockholm eftersom man slängt sopor i Mälaren här under 75 år. Vi får se hur mark- och miljödomstolen bedömer det men jag är övertygad om att Exergi har en plan B om de får nej till att bygga här, säger Bill Pettersson.

I gruppen har de också en jurist och en biolog.

– Det finns en stark opinion mot det här. Men det är mycket känslor. Det första vi gör nu är därför att knyta till oss sakkunskap, överblicka situationen och lägga en plan för vårt fortsatta arbete, säger Marie Granberg.

LÄS ÄVEN: Här är svaren på DINA frågor om Lövstaverket

Även om Lövstabadet är en viktig samlingspunkt handlar #räddalövsta inte bara om badet, menar gruppen bakom. Foto: Mikael Andersson

Här är tidsplanen för nya Lövstaverket:

I april 2018 beslutade exploateringsnämnden om start-PM och i maj samma år började stadsbyggnadskontoret arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

April 2019: Samråd planeras i processerna med att ansöka om miljötillstånd och ta fram en ny detaljplan. Bland annat blir det fysiska möten där projektet presenteras och boende kan ställa frågor och komma med synpunkter.

2020: Den nya detaljplanen ska antas och projektet får miljötillstånd. Då kan man ansöka om bygglov.

2022: Då är målet att kolet i Värtahamnen ska börja fasas ut. En förutsättning är enligt Stockholm Exergi att Lövstaverket byggs för att det ska kunna ske.

2023: Lövstaverket ska öppna.

2024: Hässelbyverket stängs ner och marken saneras.

2025: Staden får tillgång till marken i Hässelby strand och kan börja arbetet med de 1500 planerade bostäderna på platsen.

Visa merVisa mindre