Verksamhetsplanen för Södermalm 2021 har klubbats av stadsdelsnämnden. Störst fokus hamnar på äldrevården. Anders Göransson (S), nämndens vice ordförande (t.v.) och Christoffer Järkeborn (M), ordförande (t.h.). Foto: Jens Mohr/Erik Simander

Så vill de grönblå att stadsdelen jobbar 2021

Bryta äldres isolering under pandemin, en tryggare stadsdel och lättare för nyanlända att hitta boende och jobb. Det är fokus för Södermalms grönblå majoritet under 2021. Oppositionen hade dock velat se större satsningar på arbetsvillkor och mer pengar till föreningsverksamhet.

  • Publicerad 10:54, 10 feb 2021

I slutet av januari klubbades verksamhetsplanen för Södermalm 2021. Förvaltningen gick starkt ut 2020, rent ekonomiskt, och med hjälp av statliga stimulanspengar går Söder in i det nya året med en budget på ungefär 2,5 miljarder kronor.

Störst del av den kakan tillfaller äldreomsorgen. Det är också ett av de områden som den grönblå majoriteten vill lägga mest fokus på under det kommande året.

– Det kommer märkas genom att vi skapar utrymme för fler platser, och i att vi valt att göra en storsatsning på kompentensutveckling bland medarbetare, främst inom språk och demens, säger Christoffer Järkeborn (M), stadsdelsnämndens ordförande.

Under pandemin har många äldre isolerats, och en del i att råda bot på det är att en hälsopedagog ska anställas. Denne ska hålla i aktiviteter på stadsdelens träffpunkter.

– Vi anställer även en it-fixare, som kan komma hem till äldre och hjälpa till med att installera Zoom, eller visa hur Facetime fungerar, så äldre lättare kan hålla kontakt med nära och kära, säger Christoffer Järkeborn.

Från deltid till heltid

Från oppositionshåll vill man också stärka upp äldrevården, men med ett tillägg.

Det S, V och Fi vill är att förvaltningen satsar extra på att se över personal som jobbar ofrivillig deltid och inte erbjuds heltidstjänst, både inom kommunal och upphandlad verksamhet.

– 2020 var ett väldigt tufft år, både för de äldre och för de anställda, och en förutsättning för en bra omsorg är att vi har goda arbetsvillkor, säger Anders Göransson (S), stadsdelsnämndens vice ordförande.

Flyttdags

En annan förändring som väntar under året är flytten av hela stadsdelsförvaltningen i april, från Medborgarplatsen till Hammarby sjöstad.

– Vi kommer flytta till jättefina lokaler, som är bättre för vår personal. Det känns också kul att få ett eget hus, som också har mer rimliga hyreskostnader, säger Christoffer Järkeborn.

Fler exempel från budgeten

Under 2021 ska stadsdelen utöka antalet fältassistenter från fem till sex.

Brottsförebyggande rådet Söderandan får ett påslag om 300 000 kronor för trygghetsskapande åtgärder, och lika mycket pengar läggs på att stadsdelen ska anordna coronasäkra aktiviteter utomhus.

Antalet anställda som jobbar med att hjälpa nyanlända hitta eget boende och arbete ökar från två till fyra.

Parker runt om Södermalm ska rustas upp och renhållningen ska bli bättre. Förvaltningen ser även över möjliga platser för att anlägga ängsmark.

Enligt verksamhetsplanen ska 645 ungdomar erbjudas feriejobb. (Oppositionen hade velat utöka det antalet till 1000.)

Oppositionen hade även velat se att mer pengar gått till föreningsverksamhet, som till Södergården, Maria Högalids Föreningsråd, Sällskapet Gustafs Skål och Hammarby sjöscoutkår.

Den föreslagna ökningen lade ramen för föreningsbidrag på 3,7 miljoner. Majoriteten gick med på en ökning till 3,5 miljoner, från tidigare 3,3 miljoner.

Visa merVisa mindre