Martin Sundberg övar svepning på en docka tillsammans med en kollega på Danderyds sjukhus. Foto: Johan Adelgren

Så vill Danderyds sjukhus få oss att prata om döden

Det kan underlätta att våga prata om döden och därför vill Danderyds sjukhus uppmana folk att prata mer om döden. Samtidigt utbildas personalen i hur de ska hantera avlidna och sörjande anhöriga.

  • Publicerad 19:04, 29 nov 2017

Dödens oundviklighet gör att vissa undviker att prata om den och många vet inte hur man ska uttrycka sig, vilket kan göra det svårt att hantera situationen när döden väl gör sig påmind. Initiativet #prataomdöden på Danderyds sjukhus startades med förhoppningen att hjälpa människor att våga prata om livets slut och underlätta för allmänhet, patienter och anhöriga.

Nina Öhnfeldt är biträdande chefssjuksköterska på sjukhuset och har många års erfarenhet av att jobba i nära samvaro med döden. Hon tror det är lättare att hantera döden om man pratat mer om det innan.

– Om man pratar lite mer om döden och hur man vill ha det kan det vara lättare att uttrycka sig, sörja och planera begravningen.

Svepning lärs ut

Förutom att rikta sig till allmänheten har Danderyds sjukhus även startat ett pilotprojekt för att stärka och utveckla kompetensen hos undersköterskor inom akutsjukvården där palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede, ingår.

– När jag avslutade min utbildning 2006 hade vi knappt pratat om palliativ vård. Men det är mycket man inte kan läsa sig till när det handlar om att arbeta med människor som dör eller kommer att dö samt att bemöta anhöriga som sörjer, säger Nina som också är ordförande i palliativa rådet.

Hon var med och undervisade under pilotprojektet där ett delmoment bestod i kunskap om svepning. Momentet präglas av stor respekt för den avlidna där denne tvättas och kläs samtidigt som rummet görs i ordning inför de anhörigas besök.

– Momentet i sig är inte svårt, men det kanske är första gången man ser en avliden person och man kanske inte vet hur man ska gå till väga, säger Nina.

Respekt för de avlidna

Enligt henne handlar det om att visa respekt för den avlidna personen och inte gå in i rummet och flamsa eller prata om saker som inte hör dit.

– När man tar hand om en patient handlar det mycket om att kommunicera med denne om vad man gör "nu lyfter jag dig och ordnar till lakanet" och det är någonting jag själv fortsätter göra med avlidna personer och jag lär även ut detta till andra, säger Nina.

Nina Öhnfeldt tycker att det är viktigt att våga prata om döden. Foto: Helle Kikerpuu

Martin Sundberg är undersköterska och jobbar även deltid inom militären som soldat och sjukvårdare. Han var en av de som deltog i utbildningen under hösten och fick prova svepningsmomentet.

– Det handlar om värdighet och ödmjukhet, och att se det bästa i personen även efter att den gått bort. Det är vårt ansvar att visa den avlidna respekt, säger han.

Viktigt med transparens

Enligt Martin är det många anhöriga som vill ha svar på frågor som han inte kan besvara.

– Då är det viktigt att vara transparent och ärlig med att man inte har alla svar, säger Martin som själv varit en anhörig som ställt frågorna.

– När pappa dog i cancer frågade jag mig själv "varför" och även om jag rent rationellt visste svaret fanns frågan ändå kvar. Jag var arg och hade skuldkänslor och det tog lång tid innan jag insåg att det var sorg och hur jag skulle hantera det, säger han.

Han tror att många inte vågar prata om döden för att de inte vet vad de ska säga.