Ett medborgarförslag vill göra skog i Bromma skyddad. Foto: Mostphotos

Så vill Brommabor skydda gammelskogarna

Gamla träd och rödlistade arter. Det finns mycket att bevara i Brommas skogar. Därför föreslår ett medborgarförslag att området ska skyddas. Men Miljöförvaltningen säger nej.

  • Publicerad 16:40, 19 sep 2018

I oktober förra året inkom ett medborgarförslag med syfte att göra skogen i Bromma-Västerled till ett biotopsskyddsområde.

Området gäller ett cirka 30 hektar stort skogsområde som sträcker sig utmed gångvägen på södra sidan av Västerled från Olovslundsdammen österut till Nyängsparken, och sedan söderut via Storskogen och Ålstensskogen ner till Mälaren.

I området finns gamla träd, många uppemot 300 år gamla. Även fem rödlistade arter hittas, däribland olika svampar, skalbaggar och fåglar.

Men något biotopsskyddsområde blir det inte.

Mark kan behövas till bostäder

Det aktuella skogsområdet.

Enligt Miljöförvaltningens utlåtande är området värdefullt. Samtidigt menar de att man, vid planering av skyddsområden, måste ta hänsyn till att Stockholm är i stort behov av mark för bostäder.

Det behovet måste i sin tur planeras tillsammans med de redan nu befintliga översiktsplanerna för Bromma. Därför fattas i nuläget inga beslut om att göra området till biotopsskydd.

Fakta

Biotopsskyddsområde

  • Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.
  • Skyddet innebär att man inom ett biotopskyddsområde inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön.
Källa: Naturvårdsverket