Förvaltningen säger sig sakna perspektivet att elsparkcyklar på kort tid blivit ett nytt trafikinslag. Till höger Johan Paccamonti (M). Foto: Pekka Pääkkö/Emilia Öije Bergqvist

Så vill Bromma få bukt med elsparkcyklarna

Mer krut behöver läggas på att tämja elsparkcyklarna, tycker både tjänstemän och politiker i Bromma. Stadsdelsnämndens ordförande Johan Paccamonti (M) vittnar om en "snudd på akut" situation i somras.

  • Publicerad 17:17, 6 okt 2021

I våras fattade trafiknämnden i Stockholms stad beslut om att skicka ut sin tänkta trafiksäkerhetsplan på remiss.

En av instanserna är Bromma stadsdelsförvaltning, som säger sig sakna perspektivet att elsparkcyklar "på kort tid har blivit ett nytt trafikslag och en ny faktor att räkna med". Fordonen, menar de, är "en källa till både nya typer av olyckor samt medför en ökad risk för olyckor".

Förvaltningen anser också att det finns en stark anledning att "i möjligaste mån" skilja gång- och cykeltrafiken åt, på grund av de ökade hastigheterna i cykeltrafiken.

Stöd från blågröna

Till Mitt i skriver Mikael Bohlin, handläggare på stadsdelsförvaltningen, att remissvaret är allmänt hållet.

"Här handlar det om en yttring vilken förstärker lämpligheten av att titta extra noga på problematiken som uppkommit kring elsparkar. Förvaltningen är positiva till ett extra fokus på just den fordonstypen, men även elcyklar har ökat starkt i antal och innebär nya förutsättningar", skriver han.

Stadsdelsnämndens ordförande Johan Paccamonti (M) är positiv till utlåtandet.

– Vi tycker att det är viktigt och bra att stadsdelsförvaltningen har fört fram det och det kommer vi från de blågröna att stå bakom.

Debatt: Dags att moderaterna gör något åt elsparkcyklarna

I Bromma har bland annat Alvik och Stora mossen varit föremål för särskilt många klagomål rörande elsparkcyklar, säger Paccamonti. Han beskriver läget i slutet av våren och början på sommaren som "snudd på akut".

– Då fanns det väldigt mycket elsparkcyklar lite här och var, vilket Brommabor hörde av sig om. Nu är det lite mindre, det är möjligt att säsongen påverkar.

– Samtidigt är det viktigt att dra lärdomar. Det är möjligt att trycket kan öka inför nästa sommar.

Remissrundan är inte första gången som stadsdelen ser chansen att få till en förändring kring dessa omdiskuterade fortskaffningsmedel. Tidigare i år kunde Mitt i rapportera om ett blågrönt förslag som går ut på att undersöka om det går att införa särskilda parkeringszoner i Bromma, i stil med innerstaden.

Maxtak

För närvarande anser Johan Paccamonti emellertid att den stora frågan är hur man ska begränsa antalet elsparkcyklar i trafiken.

– Nu går Stockholms stad och vi blågröna vidare med ytterligare förslag över hela staden, där vi också tittar på tillståndsplikt och maxtak. När det är på plats kan man komma långt i hela problematiken, då får man göra en ny bedömning om särskilda zoner.

Ärendet om maxtak är tänkt att tas upp i kommunfullmäktige den 8 november.

Debatt: Så löser vi utmaningarna med elsparkcyklarna i Stockholm

Staden ska ta fram ny trafiksäkerhetsplan

I Stockholms stads förslag nämns fem fokusområden: gåendes och cyklisters singelolyckor, rätt hastighet, ökad regelefterlevnad samt säkra fordon.

Om den ökade användningen av elsparkcyklar står att de "innebär högre fordonshastigheter samt kan innebära en större hastighetsspridning mellan trafikanterna", samt att "det blir allt viktigare att planera för att gående och cyklister är två olika trafikantgrupper samt att cykeln är ett fordon".

Visa merVisa mindre