Så vill Björn Ulvaeus och Pop House expandera på Djurgården

Stadens förslag på Djurgården: ABBA-museet byggs ihop med grannhuset. Samtidigt kan Björn Ulvaeus bygga hotell vid Hasselbacken.

  • Publicerad 12:51, 12 nov 2019

Företaget Pop House, där Björn Ulvaeus är en delägare, vill expandera på Djurgården. Dels kan ABBA-museet byggas ihop med grannhusen, enligt ett planprogram från staden som äger fastigheterna.

– Vi är positiva till att utöka museet och att få till fler hotellrum, säger Martina Norrman, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Kan byggas nytt vid Hasselbacken

I det aktuella planområdet vill staden också pröva att lägga till Hasselbacken på andra sidan gatan – en tomrätt som företag Pop House köpt under året.

Björn Ulvaeus och hans företag Pophouse har stora planer för Djurgården. Foto: Mitt i

Genom att lägga till Hasselbacken (och även Cirkus) i planområdet kan det bli aktuellt att bygga nya hus vid Hasselbacken som skulle kunna innehålla nya hotellrum signerade Björn Ulvaeus.

Om detta är möjligt kommer att utredas under kommande detaljplanearbete.

Pop House vill ha fler hotellrum så vi vill utreda om det går att ta med Hasselbacken i planområdet och om det går att bygga till något nytt där, säger Martina Norrman.

Förslaget har gjorts om

Expansionen av ABBA-museet har varit aktuell förut, men då var förslaget att riva och bygga upp delar av grannhusens fasader som är från 1880-talet och från 1927.

Det är ”Stenhuset” och ”Sommarpaviljongen” som kan byggas ihop med Abbamuseet. Foto: Stadsbyggnadskontoret

I planerna fanns då också en påbyggnad av en våning på det äldre huset, samt att gräva fram tre nya våningar under markplan.

Abba-Björn bygger ungdomshus i femte Hötorgskrapan

Men stadens nya förslag är att bevara fasaderna, att bygga ihop byggnaderna på bottenplanet och att bygga om på insidan.

Någon påbyggnad är inte heller aktuell längre.

– Vi kom fram till att det inte var möjligt att genomföra det tidigare förslaget inom den här fastigheten, säger Martina Norrman.

Krogar som bytt ägare

I ABBA-museets grannhus ligger det i dag kontor, men även restauranger som ofta bytt ägare berättar Martina Norrman.

– Vi tycker det är viktig att få till något stadigvarande där som går i linje med nöjesparken och evenemangsparken, säger hon.

Vill skapa nöjesdestination

Björn Ulvaeus säger till Dagens Nyheter att hoppas att planerna blir verklighet.

– Djurgården är en plats som det inte finns maken till i hela världen. Jag överdriver inte och nu vill vi skapa en nöjesdestination som blir internationellt känd, säger han till DN