Foto: Mikael Andersson / Niklas Loman

Så utvecklar sig pandemin i Upplands-Bro

Enligt aktuella siffror rörande pandemins utveckling i Upplands-Bro så kan vi se att antalet konstaterade fall den senaste veckan är 86 stycken. Vaccinationen har tagit ett kliv fram, denna har ökat från 28 till 32 procent under veckan som gått.

  • Publicerad 10:46, 14 maj 2021

Under vecka 18 så har det från Upplands-Bro kommun rapporterats om 86 bekräftade fall av covid-19. Det här är i samma nivå som vecka 17 då antalet fall som rapporterades låg på 87 stycken.

I Upplands-Bro motsvarar siffrorna för vecka 18 att man haft 286 konstaterade fall per 100 000 invånare. Fram till och med den 12 maj har det sedan pandemins början konstaterats 243 381 fall av covid-19 i Region Stockholm. Antalet patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början är inom regionen 4 266.

Hur många har fått sprutan?

I Upplands-Bro så har fram till och med vecka 18 32,4 procent av Upplands-Broborna påbörjat sin vaccinering mot covid-19, det här motsvarar 7 336 personer. Den här siffran är -1,6 procent mindre än genomsnittet inom regionen som ligger på 34 procent. I riket som helhet är genomsnittet i detta fall 43 procent.

Hur många är då helt färdigvaccinerade i Upplands-Bro?

7,7 procent. Även denna siffra är mindre än i regionen (-1,2 procent) där snittet ligger på 8,9 procent. Snittet för denna del av datan är i riket 12,9 procent.

– Antalet patienter med covid-19 som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård är fortfarande mycket högt. Samtidigt behöver nu annan akut och nödvändig vård genomföras, vilket gör att vi behöver tillgång till fler intensivvårdsplatser för den vården. Det gör att det blir än mer viktigt att minska antalet personer med konstaterad covid-19. Därför ber vi dig återigen att fortsätta hålla råd och rekommendationer samt att vaccinera dig så snart du erbjuds göra det, sa Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett uttalande i onsdags.

Camping är tillbaka i kommunal regi

Upplands-Bro driver campingplats. Sommaren 2021 har Björknäs camping på Ådöhalvön nypremiär, denna gång i kommunens regi.tisdag 15/6 12:09

Striden om gräddhyllan i Kungsängen

Bygget av Svartviks Strand kommer allt närmare. Planerna för ett nytt bostadsområde vid Svartviken i Kungsängen har varit en långdragen process av överklaganden i olika instanser. Mark- och miljööverdomstolen river nu upp tidigare instans beslut...måndag 14/6 14:32