Framtidsvision. De två nya bostadshusen (till höger) kommer att skugga delar av södra Trekantsparken, påpekar stadsdelsnämnden. Foto: Citycon/TMRW

Så tycker stadsdelen om planerna för Liljeholmen

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning är positiv till utbyggnaden av Liljeholmens centrum. Man flaggar dock för att de nya bostadshusen kommer att skugga delar av Trekantsparken, och att parken måste anpassas efter det.

  • Publicerad 14:12, 5 mar 2021

Cenrtumägaren Citycon presenterade nyligen stora planer för Liljeholmens centrum. Hela spårområden ska däckas över och tre nya kontorshus och ett hotell byggas där. Dessutom blir det två nya bostadshus på en parkering vid Trekantsparken, 16 och 11 våningar höga.

Som Mitt i tidigare har berättat är förslaget till detaljplan ute på samråd till den 15 mars. Nu har Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd lämnat in sina synpunkter till stadsbyggnadskontoret.

Nämnden är positiv till planerna, som bland annat ska stärka centrumets funktion som en regional knutpunkt.

Park i skugga

Men nämnden har också kritiska synpunkter. De två bostadshusen kommer att skugga stora delar av södra Trekantsparken, påpekar man. Därför måste parken anpassas, så att människor kan få solljus på annat vis. Exploateringskontorets förslag på en brygga ute i vattnet är till exempel bra, tycker nämnden.

Stadsdelsnämnden har också flera synpunkter på den förskola som ska rymmas i ett av de nya kontorshusen (mot Nybohovsgatan). Det gäller inte minst utegården, som ska ligga på taket till ett hus som finns redan i dag.

"Det är av stor vikt att säkerställa att gården inte blir för varm under sommarhalvåret med tanke på läget", skriver nämnden. Dessutom behöver frågor som rör leveranser, sophämtning och tillgängliga entréer lösas, påpekar nämnden.

Otrygg gränd

I det utbyggda centrumet kommer fler människor att röra sig eftersom både bostäder, butiker och kontor blir fler. Det är bra för tryggheten, anser Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Men man har också hittat risker.

Det gäller bland annat Liljeholmsgränd – den lilla gatan vid Trekantsparken som ska förlängas. Nämnden varnar för att gränden kan bli en otrygg plats under kvällar och nätter och uppmanar stadsbyggnadskontoret att se över frågan.

Det här vill Citycon bygga

Projektet RE:LIljeholmen innebär att Citycon ökar sin fastighetsyta med 70 000 kvadratmeter (från 48 000 kvm).

Preliminär fördelning är 30 000 kvm kontor, 10 000 kvm bostäder, 14 000 kvm hotell, 6 000 kvm publika ytor med handel och service samt 10 000 kvm garage och tekniska utrymmen.

Cirka 3 000 nya arbetsplatser beräknas skapas.

Planen har växt fram i tätt samarbete med SL och Stockholms stad.

Källa:Citycon

Visa merVisa mindre