Uppsikt. Utfarten från centrumparkeringen på Spånga torg. Här kan bilister inte svänga vänster in på enkelriktade Spånga torgväg utan får köra vidare rakt fram och vänster in på Sörgårdsvägen där skåpbilen kör. Foto: Stefan Källstigen

Så tycker Spångaborna om knepiga p-utfarten

Att köra ut från parkeringen i Spånga centrum kan vara knepigt. Men inte så knepigt att staden vaknar till liv. – Vi har inte fått några synpunkter på den här platsen, förutom du som ringt nu, säger en trafikplanerare till Mitt i.

  • Publicerad 09:38, 2 dec 2021

Man kan kanske bygga en rondell.

Har du svängt ut vänster från parkeringen i Spånga centrum?

Hinner du inte fullfölja svängen på grund av trafiken kan du bli stående mitt i körbanan.

Men staden har inga planer på att göra om utfarten.

– Vi har inte fått några synpunkter på den här platsen, förutom du som ringt nu, säger Gustaf Bergeröd, trafikplanerare på trafikkontoret, när Mitt i pratar med honom på telefon.

Nästan vanlig

Parkeringsutfarten i Spånga centrum är nästan som vilken utfart som helst.

Utfarten leder ut till Sörgårdsvägen, där biltrafik kör i båda riktningar.

Utfarten är även trottoar så det gäller att vara uppmärksam även på fotgängare.

Att köra ut från utfarten åt höger är som att köra ut från vilken utfart som helst.

Att köra ut från utfarten åt vänster kan vara lite knepigt.

Vanligtvis går körfält parallellt där trafik kör i två riktningar.

Men inte här.

Körfältet för trafik åt vänster går i en böj just här, för att försvinna in bakom ett bostadskvarter.

Sträckan fram till körfältet blir därför lite längre för den som kör ut från utfarten än om körfältet fortsatt gå parallellt med körfältet åt höger.

Den som på grund av trafiken inte hinner fram till körfältet kan bli stående mitt i körbanan.

– Utfarten känns obehaglig att köra ut från, säger Stig som regelbundet parkerar på centrumparkeringen.

Brukar du chansa när du kör ut från parkeringen?

– Jag står och väntar, man kan inte chansa som trafiken är i dag.

"Klurig"

Elin, bilist, bosatt i Spånga:

– Utfarten är lite klurig men man har lärt sig hur den funkar.

Vad ska man göra åt det?

– Man kan kanske bygga en rondell, det bygger man ju lite varstans.

Anders Öwall brukar också han parkera på Spånga torg. Och också han har synpunkter om utfarten.

– Den är besvärlig. Att svänga åt vänster sida är värst. Jag tycker att de borde göra något radikalt åt trafiken i Spånga centrum.

Spångabon Birgitta parkerar i Spånga centrum flera gånger i veckan.

– Jag upplever inte att utfarten är ett problem.

Hon tycker däremot att kantstenen vid utfarten kan fasas ner så att att det inte blir en så hög kant för den som kör ut från parkeringen.

Planerar staden att göra om utfarten?

– Nej, det finns inga planer, vi har inte fått in någon som klagat. Men vi har gjort det säkrare för gående, med en upphöjd gångbana. När bilister är stressade tänker de inte alltid på gående, säger Gustaf Bergeröd på trafikkontoret.

Förbättrat för fotgängarna

Stockholms stad äger gatorna vid den aktuella utfarten, Sörgårdsvägen och Spånga torgväg.

Staden har höjt trottoaren där utfarten ligger, för fotgängarnas skull.

Trafik som kommer från vänster på enkelriktade Spånga torgväg, och från höger på Sörgårdsvägen, har företräde.

Den gemensamma grunden för alla väjningsregler är att ingen i trafiken har rättigheter, utan alla har gemensamma skyldigheter, är trafikkontorets budskap.

Visa merVisa mindre