TRYGGHETSMÄTNING. Sankt Göransområdet är fortsatt ett av stadsdelens fokusområden enligt Rasmus Jonlund (L) och kommunpolis Peter Enell. 18 oktober hålls en trygghetsvandring i området. Foto: Per Brandt/Christoffer Röstlund Jonsson

Så tycker Kungsholmsborna om tryggheten

Stadshagen och S:t Göransområdet kommer fortsätta vara fokus för stadsdelens trygghetssatsningar. Ökningen av otryggheten på Stora Essingen ska utredas.

  • Publicerad 15:39, 30 sep 2020

Det är från stadens egna trygghetsmätning, som görs vart tredje år, som resultaten nu har presenterats för respektive stadsdel. På Kungsholmen har inga stora förändringar skett totalt sett, exempelvis har utsattheten för misshandel har ökat samtidigt som utsattheten för sexuella trakasserier har minskat.

Boende samlar namn mot sprutbyte på Kungsholmen

Men när svaren bryts ner på områden inom stadsdelen kan man se vissa skillnader.

Områden som Stadshagen och S:t Göransområdet, ligger i topp i flera kategorier, även om det inom vissa områden minskat sedan den tidigare mätningen. Det pekar på att stadsdelens insatser inom dessa områden måste fortsätta, säger Rasmus Jonlund (L), stadsdelsnämndens ordförande.

– Människors upplevelse av otrygghet ska alltid tas på allvar och i analysen av mätningen får vi se var vi behöver göra mer, tillsammans med alla andra aktörer som jobbar för ökad trygghet på Kungsholmen, såväl polis som företagare och föreningar. Generellt är Kungsholmen en plats där människor kan känna sig, och också känner sig, trygga.

Toppolitikerna: Flytta sprututbytet är inte lösningen

Men ett område som lyser rött, alltså där den upplevda otryggheten har ökat mest inom flera kategorier är Stora Essingen. Även om det är från relativt små tal ska orsaken utredas.

– Det är små tal och kan handla om tillfällighet. Men det är såklart något vi måste titta på för att ta reda på vad som kan ligga bakom. Trygghetsmätningen är viktig för att vägleda oss i arbetet och allra bäst hade förstås varit att få siffror varje år, säger Jonlund.

Enligt kommunpolisen Peter Enell håller de på att kolla på vad som kan ligga bakom resultaten.

– Kungsholmen har bland den lägsta otryggheten i Stockholm. Sedan har det ökat lite på Stora Essingen så det ska vi titta närmare på. En anledning skulle kunna vara att det har varit problem med skadegörelse av bilar där men det är för tidigt att slå fast att det är därför, säger han.

Enligt Enell har nu också en trygghetsvandring kring S:t Göransparken bokats in den 15 oktober, för att se över eventuella ytterligare åtgärder för att höja trygghetskänslan.

– Det är sånt vi diskuterar och ser vad vi kan göra för förändringar. Vi kommer gå runt parken och titta med tanke på ombyggnaden och sedan bort mot Kronobergsparken. Det kommer vara både representanter från trafikkontoret, stadsdelen och andra fackförvaltningar och vi ska även bjuda in boendegrupper i området, säger Enell.

Trygghetsmätningen

Här är några av frågorna och svaren från undersökningen, förra mätningen inom parentes. För hela mätningen och alla delområden gå in på stadens hemsida. Undersökningen skickades ut till totalt 2 034 boende på Kungsholmen och svarsandelen var 54 procent.

Har du varit orolig att utsättas för brott under det senaste året? Ja, varje dag/någon dag i veckan

Kungsholmen totalt: 9 (8), Stadshagen: 10 (10), Östra S:t Göran: 13 (8), Stora Essingen: 11 (11)

Känner du oro över att utsättas för brott i ditt bostadsområde? Ja, varje dag/någon gång i veckan

Kungsholmen: 7 (4), Stadshagen: 8 (7), Östra S:t Göran 10 (5), Stora Essingen 6 (5)

Om du går ensam sent på kvällen där du bor, känner du dig trygg eller otrygg? Andel som svarat Mycket otrygg/går inte ensam

Kungsholmen: 7 (7), Stadshagen: 12 (9), Östra S:t Göran 5 (10), Stora Essingen 6 (3)

Känner du oro att vistas på vissa platser i ditt bostadshus eller dess närhet för att utsättas för brott? Andel som svarat ja på en eller flera platser

Kungsholmen: 20 (25), Stadshagen: 28 (37), Östra S:t Görans 23 (35), Stora Essingen 11 (7)

Visa merVisa mindre