Så tycker Fruängsborna om hastighetsändringarna

Åtta gator i Hägersten-Liljeholmen får nya hastighetsbegränsningar. I de flesta fallen handlar det om sänkningar, men några vägar för höjd hastighet. Mitt i frågade några Fruängsbor vad de tycker om de nya hastigheterna.

  • Publicerad 07:15, 8 nov 2018

I måndags beslutade kommunfullmäktige om nya hastighetsbegränsningar på åtta vägar i Hägersten-Liljeholmen.

Stockholms stad vill fasa ut 50 kilometer i timmen som hastighet och i stället införa 30 och 40 kilometer i timmen som bashastigheter.

– Syftet är att få ner trafikrytmen och skapa en högre trafiksäkerhet så att oskyddade trafikanter – främst gående och cyklister – får en tryggare miljö att vistas i, har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tidigare sagt till Mitt i.

I Fruängen blir det nya hastighetsbegränsningar på bland annat Elsa Brändströms gata. På sträckor där 50 kilometer i timmen gäller i dag sänks maxhastigheten till 40, medan sträckor där 30 kilometer i timmen höjs till 40 kilometer. Busskuddar sätts ut vid övergångsställen.

Tror inte att bilisterna håller hastigheten

Isabella Amico är ute och promenerar med sonen Adrian när Mitt i möter henne på Elsa Brändströms gata vid Fruängens centrum. Hon tycker att det är bra om hastigheten blir mer enhetlig.

– Om de har gjort en riskbedömning och om det inte finns några förskolor i närheten, då tycker jag att det är bra.

Men hon är tveksam till att den nya hastigheten kommer att hållas.

– Jag undrar lite hur de har tänkt, troligtvis kör många över hastighetsbegränsningen.

Karin Helge tror inte att hastigheterna kommer att hållas oavsett vad som står på skyltarna. Foto: Anna Z Ek

Karin Helge är inne på samma linje.

– De kör ju redan i 40 här nu. Höjer de till 40 kilometer i timmen så blir det väl att de kör i 50 sen.

Men hon tycker också att det är bra att det ska bli samma hastighet på hela Elsa Brändströms gata.

– Det är dumt när det är så många olika hastigheter.

”Bilarna stannar inte”

Holger Kraft, som har bott i Fruängen i 60 år är mer tveksam. Han har precis gått över övergångsstället på Elsa Brändströms gata på väg från centrum.

– Jag tycker det är bra med 30. Det är svårt nog ändå att komma över vägen, säger han.

Holger Kraft tycker inte att hastigheten ska höjas från 30 kilometer i timmen. Foto: Anna Z Ek

Han bor precis intill och befarar att bilisterna kommer att bli mindre benägna att stanna om hastigheten höjs.

– Vissa tider på dagen kommer det väldigt mycket bilar här. Och de stannar inte.

Arbetet med att byta ut skyltar och sätta upp trafikhinder påbörjas 2019 och beräknas ta tre år.

Fakta

Så här ändras hastighetsgränserna i Hägersten-Liljeholmen

Elsa Brändströms gata (väster om Ellen Keys gata)

Hastighetsgränsen höjs från 30 till 40 km/h på södra delen av sträckan, sänks från 50 till 40 km/h på norra delen av sträckan. Busskuddar vid övergångsställena.

Elsa Brändströms gata (öster om Ellen Keys gata)
Hastighetsgränsen sänks från 50 till 40 km/h. Busskuddar och flyttade övergångsställen.

Elektravägen
I dag 50 km/h. Sänks till till 40 km/h.

Gamla Södertäljevägen

I dag 50 km/h. Sänks till 40 km/h.

Liljeholmsvägen
Hastighetsgränsen höjs från 30 till 40 km/h på del av sträckan och sänks från 50 till 40 km/h på del av sträckan.

Liljeholmsinfarten
I dag 50 km/h. Sänks till 40 km/h. Andra ändringar är busskuddar, smalare körfält och bredare mittrefug.

Vantörsvägen
I dag 50 km/h och 30 km/h. Ny fartgräns blir 40 km/h längs hela sträckan förutom vid förskolan, där den blir 30 km/h under tider då barn är där. Nya trafiksignaler i korsningen Vantörsvägen-Fruängsgatan

Västbergavägen och östra delen av Mikrofonvägen

Hastighetsgränsen sänks från 50 till 40 km/h på Västbergavägen. På östra delen av Mikrofonvägen höjs den från 30 till 40 km/h. Korsningen Västbergavägen-Elektravägen blir rondell.

Källa: Trafikkontoret
Visa merVisa mindre