ANSVAR. Om socialnämnden får tydligare strategier att jobba efter kommer det sannolikt leda till att färre barn behöver leva i tillfälliga boenden, tror Rita de Castro. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson/provat

Så tacklar socialtjänsten barns hemlöshet

Mindre fokus på föräldrars ansvar att ge tak över huvudet för sina barn och mer fokus på barnens perspektiv. Det kan bli resultatet när socialtjänsten i Botkyrka ser över sitt arbete inför att barnkonventionen blir lag.

  • Publicerad 12:04, 13 dec 2019

Vid årskiftet blir FN:s barnkonvention lag och i och med det ska barns rättigheter ligga grund för alla beslut som rör dem.

För att kunna anpassa sig till den nya lagen jobbar socialtjänsten just nu med en strategi för hur hemlöshet ska hanteras när den drabbar barn.

– Vi har tidigare lagt tyngd på föräldraansvaret. Nu vill vi inkludera barnens perspektiv på ett tydligare sätt. Vi behöver se över om vi lever upp till de nya krav som barnkonvention ställer på oss, säger Rita de Castro, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Att det idag är föräldrarna som har ett ansvar att sätta tak över sina barns huvuden betyder inte att socialtjänsten inte hjälper barnfamiljer i hemlöshet.

– Men om det kommer en fullt frisk förälder utan missbruk till oss så kan den föräldern på pappret klara att själv skaffa bostad. Och vi är sista utposten, som ska finnas för den som inte har någon annan möjlighet.

Inga barn på gatan

Men med bostadsbrist och höga hyror så är det inte så enkelt att själv leta rätt på en lägenhet man har råd att bo i. Ofta blir det tillfälliga lösningar där familjen flyttar runt mellan olika korta och osäkra boenden.

– Vi har inga barn på gatan, men vi har de som lever i flytande hemlöshet och som flyttar från boende till boende. Och ett långsiktigt otryggt boende leder till att barnens sociala liv och skolgång påverkas negativt. Risken är stor att dessa barn i framtiden har ett eget behov av hjälp från socialtjänsten, säger hon.

Rita de Castros förhoppning är att med tydligare strategier att jobba utifrån kan socialtjänsten väga in barnens perspektiv vägas in på ett tydligare sätt. 

– Sannolikt kommer det leda till att färre barn behöver leva i tillfälliga boenden, säger hon. 

151 barn i akut bostadslöshet

Under 2018 levde 151 barn någon gång under året i akut bostadslöshet, alltså i en situation då de bott i någon form av tillfälligt boende så som vandrarhem eller skyddat boende. Siffran för 2019 har ännu inte tagits fram, men det finns inget som tyder på att det skulle vara färre barn detta år, menar Rita de Castro.

Sedan årskiftet har Botkyrkabyggen nämligen blivit mer offensiv i sitt arbete mot svartkontrakt och det har gjort att fler barnfamiljer blivit vräkta.  

– Vi har ett gott samarbete med Botkyrkabyggen och vi vill gärna utveckla det när det gäller hemlösa barnfamiljer, så att vi kan hjälpa dem som riskerar bli hemlösa på grund av avhysning, säger hon.

Att Botkyrkabyggen jobbar hårdare mot svartkontrakt är i grunden bra, eftersom det är osäkra boenden, menar hon. Dessutom måste Botkyrkabyggen prioritera bostäder för ungdomar, i och med deras flytta-hemifrån-garanti för unga.

– De sitter med köer på åtta år och sina politiska beslut att agera efter. Till syvende och sist behövs det fler lägenheter som alla barnfamiljer har råd med. Det är inte socialtjänstens ansvar att bygga lägenheter, men det är vi som ser konsekvenserna av en orättvis bostadsmarknad.