Marie Sparreus, Lilian Almroth, Jonas Bosson, Leif Svensson, Hilding Sparreus, Seth Bosson. Foto: Sacharias Källdén

Så slår svåra skolbristen i Vasastan

Platsbristen på Vasastans grundskolor är så allvarlig att två av stadsdelens kommunala skolor tvingas undervisa elever i paviljonger. Situationen slår extra hårt mot föräldrar och barn på Karlbergs skola.

  • Publicerad 17:00, 24 jan 2019

Det är trångt på grundskolorna i Vasastan. Flera utbyggnader är planerade men det har dragit ut på tiden, så Stockholm stad får ta till kortsiktiga lösningar.

En sådan är att placera elever i paviljonger – tillfälliga baracker som byggs i närheten av skolan eller externa lokaler som hyrs.

Hittills har Rödabergsskolan och Karlbergs skola behövt fördela elever på paviljonger. Gustav Vasa skola har också en paviljong men använder den bara till fritids.

LÄS ÄVEN: Nytt försök att bygga ut skola i Vasastan

En annan kortsiktig åtgärd är att tillfälligt ta in årskurs 4-elever på Karlbergs skola, som egentligen är en F-3-skola.

För föräldrarna till barnen i klass 3 innebär det att skolsituationen blivit otrygg – de har inte vetat om deras barn kommer kunna gå kvar på skolan i fyran eller inte.

I september kunde de pusta ut när skolan berättade att barnen kunde stanna nästa läsår. Men strax innan jul kom ett nytt besked – barnen ska flyttas till paviljonger vid nystartade Roslagstullsskolan vid Sveaplan istället, två kilometer bort.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Deras framförhållning är väldigt kort. Man är bara en bricka i ett spel. Vi hade nog inte bott kvar här om vi hade vetat att han inte kunde gå kvar årskurs 4 här. Det är ju hela livet som påverkas, säger Marie Sparreus, mamma till Hilding, 9 år.

Anledningen till att hennes barn inte kan gå kvar är för att skolan fått tillskott i lägre klasser, därmed knuffas fjärdeklassarna ut.

Den nya skolvägen skulle ta runt 30 minuter att gå för barnen och är en av de tyngst trafikerade i stan.

– Det känns fruktansvärt. Tanken på att släppa mitt barn på den där farliga vägen. De ser inte till barnens bästa, säger Marie Sparreus och får medhåll från de tre andra föräldrarna som slutit upp för att träffa oss utanför Karlbergs skola.

De tycker att utbildningsförvaltningen ska utreda andra alternativ och har sammanställt en lista på tänkbara lokaler i närområdet. Men den 17:e januari fick de svaret att beslutet står fast.

Flera föräldrar i klass 3 försöker nu hitta ströplatser på andra skolor, men det är mycket svårt. Det finns inga platser. Vissa väljer att flytta från stadsdelen. Folk är desperata, berättar pappan och Vasastansbon Leif Svensson.

– Jättemånga föräldrar mår dåligt, det är jobbigt. Man ser ingen framtid. Folk gör allt för att komma härifrån, säger han.

Han är rädd att hans son kommer må dåligt nu när klassen splittras eftersom föräldrar väljer olika lösningar åt sina barn.

– Våra barns skolgång blir uppbruten och klasskamraterna splittras. Att bygga upp vänskap i skolan tar tid. Det var ju sagt att vi skulle få gå kvar. Det handlar om trygghet. Nu splittras allt.

Utbyggnadsplanerna för skolorna i Vasastan

Rödabergsskolan

Skolan har i dagsläget 674 elever och 51 av dem går i en paviljong på skolgården och 52 går i tillfälliga lokaler som skolan hyr i Hagastaden.

Utbyggnaden av Rödabergskolan har tidigare överklagats men väntas nu dra igång. Där ska det utöver lektionssalar också byggas en ny idrottshall.

Byggstatus:Byggstart är sommaren 2019. Beräknas stå klart år 2023. Ger plats åt 400 nya elever.

Roslagstullskolan/Sveaplans grundskola

Detta är en ny grundskola som är bestämd men inte har byggts ännu. Den ska byggas vid Sveaplan i den byggnad som Socialhögskolan hyr för tillfället. Ska ha årskurs F-6 men startar med förskoleklass och åk 4 och 5 i paviljonger hösten 2019.

Byggstatus: Byggstart är år 2021. Förväntas preliminärt stå klart till 2023. Första paviljongerna ska stå klara för elever sommaren 2019, år 2020 tillkommer de sista.
Ger plats åt 840 nya elever.

Gustav Vasa skola

I nuläget har skolan 437 elever och en paviljong där de har fritids för 56 elever. Utbyggnadsplaner finns men projektet står stilla för tillfället.

Byggstatus: Inväntar svar på bygglovsansökan. Saknar prognos. Planen är att utöka med 193 fler elevplatser.

Vasa Real

Skolan har i dagsläget 764 elever. Utbyggnadsplanerna för Vasa Real har överklagats både av grannar och Naturskyddsföreningen och ligger nu hos mark- och miljödomstolen.

Byggstatus: Står stilla. Inväntar dom från mark-och miljödomstolen för att få börja bygga. Planen är att göra plats för 510 fler elever.

Karlbergs skola

Skolan har 296 elever och undervisar fyra klasser i en paviljong på skolgården. Det är ursprungligen en F-3-skola men har under två läsår haft årskurs 4. I höst är det bara upp till årskurs 3 igen.

Byggstatus: Här är det osäkert om det blir en utbyggnad eller inte. Ärendet utreds hos SISAB. Om allt går enligt plan ska en utbyggd skola stå klar 2026 och ge plats åt 330 fler elever.

Matteusskolan

Här går 700 elever. Utbyggnadsplaner finns längre fram i tid.

Byggstatus: Byggstart är år 2023. Förväntas preliminärt stå klart år 2025. Ger plats åt 168 nya elever.

Johannes skola

Här går cirka 520 elever. Just nu pågår en renovering av skolan.

Byggstatus: Här har bygget påbörjats. Ska stå klart år 2021. Ger plats åt 80 nya elever.

Visa merVisa mindre

Se föräldrarnas film om farliga skolvägen

Sök på "Sveriges farligaste skolväg" på Vimeo.com