Ica-handlaren Peter Dinehage tycker att den nya tobakslagens syfte är bra men att den slår fel i hans fall. Foto: Sacharias Källdén/ Ica

Så slår nya tobakslagen mot handlarna

Efter att den nya tobakslagen trädde i kraft i fjol krävs tillstånd att sälja cigaretter och snus, likt alkoholtillstånd. Hittills har 20 butiker fått avslag, däribland Ica vid Roslagstull som har överklagat beslutet.

  • Publicerad 20:00, 20 feb 2020

Sedan den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak. Hanteringen sköts av socialförvaltningens tillståndsenhet som också sköter alkoholtillstånden.

– Man gör en lämplighetsbedömning enligt samma princip som när man ska ge tillstånd att sälja alkohol och prövar personer med bestämmande inflytande i det sökande bolaget och andra bolag de sitter i – så kallade närstående bolag. Tanken är inte att man ska kunna ha ett rent bolag som man har tillståndet i och sen inte sköta andra bolag, säger Carina Cutlip, chef på tillståndsenheten på socialförvaltningen med ansvar för de här granskningarna.

En butik som nekats tillstånd att sälja tobaksvaror är Ica nära Roslagstull på Birger Jarlsgatan.

– I det här fallet har vi hittat en del saker i närstående bolag som vi bedömer gör det olämpligt för dem att inneha tillstånd att sälja tobak. Bland annat årsredovisningar som inte har lämnats in i tid. Det handlar även om att man har drivit bolag i likvidationspliktigt skick utan att genomföra åtgärder som man behöver göra enligt aktiebolagslagen, säger Carina Cutlip.

"Har skött försäljningen utan anmärkning"

Ica-handlaren Peter Dinehage svarar via mejl att han tycker att den nya tobakslagens syfte, att ta krafttag mot smuggeltobak och att skärpa kraven mot handlare så att tobak inte langas eller säljs till minderåriga, är bra. Men samtidigt menar han att den slår fel mot honom då han "skött tobaksförsäljningen och all annan försäljning av dagligvaror helt utan anmärkning eller brottsmisstanke" under de dryga 20 år som han varit handlare.

– I samband med att jag sökte, i enlighet med den nya lagen, om ett nytt tillstånd så anser Stockholms stad plötsligt att jag inte är lämplig att sälja tobak för att jag äger en aktiepost i ett företag, helt utan koppling eller relevans för tobaksförsäljning, som missat att lämna in sin årsredovisning i tid 2018 och som borde begärts i konkurs. En försent inlämnad årsredovisning i de två bolag jag äger aktier i är såklart inte bra och en konkurs är främst tråkig för mig och alla andra som satsat pengar i verksamheten, skriver Peter Dinehage.

Nya tobakslagen slår hårt mot kioskägare

Han menar att kopplingen till Ica-butiken är långsökt och har överklagat beslutet till förvaltningsrätten. Så länge har de fått inhibition och kan under tiden sälja tobaksvaror.

– Oavsett beslut så hoppas jag att Stockholms stad i samarbete med polis och tull satsar sina resurser på att rensa bort oseriösa handlare och tobaksgrossister istället för att ägna sig åt onödig byråkrati och rättsprocesser mot seriösa handlare.

Tobakslagen

Sedan den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak, precis som med alkohol. Bland annat tittar man på vad som kallas för tobaksrelaterad brottslighet, ekonomiska oegentligheter och bokföringsbrott tre år tillbaka i tiden.

De butiker och krogar som ansökte innan den 1 november 2019 får fortsätta sälja tills ansökan behandlats.

Pris för att söka tillstånd: 9 500 kr.

Ansökningar innan den 1 november: 966.

Antal godkända hittills: 340.

Antal avslag hittills: 20.

Antal överklaganden hittills: 9.

Förvaltningen räknar med att ha kommit ikapp med alla ansökningar till sommaren 2020. Samtidigt inkommer tre, fyra helt nya ansökningar i veckan.

Visa merVisa mindre