Så skaffar du egen stolpe

En laddstolpe i anslutning till bostaden är A och O för den som vill köra på 100 procent eldrift, enligt experterna. Och att skaffa en behöver inte vara särskilt svårt – men förutsättningarna varierar stort beroende på hur du bor.

  • Publicerad 11:00, 29 apr 2018

Hyresrätt

Som boende i hyresrätt har du ingen egen makt över själva beslutet, men du kan vända till hyresvärden och försöka påverka.

Energi- och klimatrådgivningen tipsar om bra argument som att det är en enkel åtgärd – speciellt om du redan har en motorvärmarstolpe – och att statliga pengar kan betala halva kostnaden.


Bostadsrätt

Den som bor i bostadsrätt har större möjligheter att påverka. Steg ett är att kolla intresset i föreningen, och därefter ta upp frågan med styrelsen. Om föreningen vill gå vidare är det bara att ta in offerter, ansöka om bidrag och sedan beställa jobbet.

Kom ihåg att arbetet inte får påbörjas innan Naturvårdsverket fattat beslut om eventuella bidrag!


Samfällighet

Att sätta upp laddstolpar kan vara mer komplicerat om parkering eller garage i anslutning till ditt boende ägs av en samfällighet. En samfällighet får nämligen bara tillhandahålla vad som anges i det så kallade anläggningsbeslutet – som i många fall har upprättats långt innan elbilarna kom. Därför är det upp till varje samfällighet att tolka om de egna stadgarna tillåter installation av laddstolpar.

Det går att ansöka hos Lantmäteriet eller kommunen om att ändra anläggningsbeslutet, men Energi- och klimatrådgivningen lyfter även fram exempel på samfälligheter som enats om att steget från en motorvärmare till en laddstolpe är så litet att en omprövning inte behövs.


Småhus

Köp en laddbox. Låt en certifierad elektriker kontrollera elsystemet, installera boxen och slutbesikta resultatet. Sök bidrag från Naturvårdsverket.


Källa:  Energi- och klimatrådgivningen som finansieras med stöd av Energimyndigheten och drivs i samverkan med Energikontoret Storstockholm.