Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) träffar på villaägaren Hans Wahlgren under promenaden i Stureby. Det blir en kort pratstund. Foto: Sacharias Källdén

Så ska villaområden skyddas från hårdhänt exploatering

På senare år har många villor i äldre villaområden rivits och ersatts av parhus och flerfamiljsbostäder. Nu försöker Stockholms stad stoppa exploatering som är ovarsam.

  • Publicerad 10:39, 17 jun 2021

De trädgårdsstäder, villa- och småhusområden som vuxit fram Stockholm under 1900-talet rymmer stora kulturhistoriska värden. Ändå har många stora ingrepp gjorts under senare år. Byggherrar har köpt upp gamla villor, rivit dem och ersatt dem med parhus och flerfamiljsbostäder.

Nu vill Stockholms stad få stopp för det man menar är en ovarsam exploatering.

– Det har funnits en befogad oro bland dem som bor i områdena för att miljöerna ska förvanskas. Och staden har haft svårt att göra något åt det i områden där byggrätterna är generösa, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Men nu får staden större muskler, enligt Joakim Larsson. Vid stadsbyggnadsnämndens senaste möte klubbades "Varsam utveckling av småhus- och villaområden – strategi med vägledningar". Den ska vara en vägledning för både byggherrar och privatpersoner som vill bygga nytt eller bygga ut och innehåller detaljerade beskrivningar om hur det är lämpligt att bygga i olika slags områden.

Rättslig verkan

Dokumentet får också en rättslig funktion.

– Strategin ger stadsbyggnadsnämnden möjlighet att hänvisa till kulturhistoriska värden och till att man ska bygga varsamt och med hänsyn till områdenas karaktär. Det har vi inte kunnat göra tidigare, men våra jurister menar att strategin har rättslig verkan vid byggärenden, säger Joakim Larsson.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar att den nya strategin ger stadsbyggnadsnämnden större möjlighet att värna Stockholms villaområden. Här ser han dig om i Stureby. Foto: Sacharias Källdén

Lokala protester

Mitt i träffar stadsbyggnadsborgarrådet i Stureby, ett villaområde i söderort som började byggas under 1920-talet. Här har planer på flerfamiljshus väckt lokala protester flera gånger. Senast var när ett så kallat Stockholmshus skulle byggas på Sågverksgatan. 2018 stoppade det grönblå styret planerna, när man just kommit till makten.

Socialdemokraterna kritiserade beslutet, eftersom man ansåg att de 78 hyresrätterna behövdes, men Joakim Larsson lyfter fram det som ett exempel där man värnat ett område från ovarsam exploatering.

– Flerfamiljshuset som skulle byggas var så högt att karaktären på området riskerades. Nu ska radhus i stället byggas här, som passar mycket bättre in i miljön i Stureby, säger han.

På Sågverksgatan är bygge av radhus på gång. Foto: Sacharias Källdén

Expansiv fas

De styrande politikerna kunde stoppa projektet eftersom byggherren var ett kommunalt fastighetsbolag. När privata intressen vill exploatera i känsliga områden är det svårare. Det har varit problematiskt, inte minst i en tid då det byggs otroligt mycket i Stockholms stad. Det politiska beslutet är att 140 000 bostäder ska byggas 2010–2030.

I dag är man ungefär halvvägs – cirka 50 000 av bostäderna har byggts och för ytterligare 20 000 finns godkända detaljplaner.

– Under den här expansiva perioden har en del flerfamiljshus hamnat på platser där de påverkar miljöer på ett ovarsamt sätt. Den här strategin kommer att underlätta för både privata fastighetsägare och byggaktörer att göra rätt redan från början, säger Joakim Larsson.

Vägledning för olika slags områden

Dokumentet "Varsam utveckling av småhus- och villaområden" berättar ingående om hur man bygger varsamt i olika områden:

*Trädgårdsstäder (t ex Södra Ängby, Nockeby, Äppelviken, Enskede Gård, Gamla Enskede och Enskededalen)

*Villastäder (t ex Stureby, Örby, Mälarhöjden, Liseberg, Nälsta, Hässelby villastad och Bromma kyrka).

*Småstugeområden (t ex Tallkrogen, Pungpinan, Hökmossen, del av Herrängen, del av Svedmyra, Norra Ängby, Bällsta och Eneby).

*Gruppbyggda småhusområden/tunnelbanestad (t ex Hässelby strand, Vällingby, Råcksta, Bandhagen, Hagsätra och Fruängen).

*Gruppbyggda småhusområden/storskalig stadsdel (t ex Bredäng, Sätra, Skärholmen, Vårberg, Akalla, Tensta och Rinkeby)

Visa merVisa mindre