Modell. Järfällas dricks­vatten tas från Mälaren och renas i flera steg. Det nya AI-programmet ska upptäcka var det är störst risk för vattenläckor i kommunens ledningssystem. Foto: Karin Nilsson/Maja Brand

Så ska vattenläckor i Järfälla förhindras

Att förhindra vattenläckor i kommunens ledningsnät är inte alltid det lättaste. Nu ska artificiell intelligens visa var det finns störst behov av åtgärder.

  • Publicerad 11:53, 17 sep 2020

Branschorganisationen Svenskt vatten och Stockholm vatten och avfall (Svoa) har tagit fram en ny modell som kan förutse var det finns störst risk att en vattenledning springer läck, genom att använda artificiell intelligens, något som Svt Stockholm var först att rapportera om.

Genom att samla olika typer av data, som läckage och andra driftstörningar, har programmet gjort en karta över ledningsnätet som visar vilket skick varje ledning är i och var läckorna finns.

– Modellen kan inte säga exakt när en läcka börjar, men gör att vi kan prioritera rätt framöver och välja vilka ledningar som har störst behov av renovering, säger David Rehn, utredningsingenjör på Svoa.

Ska komplettera

Nu har ett antal andra kommuner fått ta del av programmet, bland annat Järfälla. Kommunen har ungefär 30-35 läckor per år, och störst risk att det sker är i områden med äldre bebyggelse.

– Tidigare har vi arbetat främst med läckfrekvenser, där man beräknar antalet läckor per kilometer och år. Sedan kan vi dela upp det i olika delar och se att vissa material och områden har högre eller lägre läckfrekvens, säger Markus Lundgren, VA-ingenjör i Järfälla.

Han påpekar dock att den nya AI-modellen är ett komplement till det redan befintliga arbetssättet med ledningsförnyelse.

Vattenledningar

I Järfälla finns cirka 250 000 meter kommunala dricksvattenledningar nedgrävda i marken.

Varje år utförs läcksökning på hela ledningsnätet. Om en läcka hittas på en privat ledning kontaktas fastighetsägaren som ombed laga läckan.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre