Närakuterna underlättar i sommar, menar chefläkare Johan Bratt. Foto: Mitt i/SLL

Så ska vården klaras i sommar

Närakuter, jourläkarbilar och dagvårdplatser på akutsjukhusen. Och extra pengar till personal som går in och jobbar fler pass. Nu har landstinget riggat för sommaren.

  • Publicerad 07:40, 11 jun 2018

– När det gäller akutvården har vi ju nio närakuter igång nu, vilket underlättar. Och så har vi fler jourläkarbilar för kvalificerade bedömningar i hemmen, säger Johan Bratt, chefläkare.

Det som fortsatt är bekymmersamt är att kunna hålla vårdplatser öppna, så att akutmottagningarna har någonstans att lägga in patienter. Och till det behövs personal, och det är framför allt sjuksköterskor som fattas.

– Där är vi inte i mål ännu. Men vi kommer att ha fler platser inom geriatriken, och sammantaget tror jag att vi kommer att ha tillräckligt med vårdplatser.

Flyttar patienter från akuten

Förutom närakuter och jourläkarbilar finns nu fler akutläkarbilar och även fler transportambulanser. De senare kan transportera patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik, så de inte behöver ligga kvar på akuten.

På Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har dagvårdsavdelningar öppnat, som inte behöver bemannas nattetid.

Sjukhusen har dessutom fått extra pengar för att klara sommaren, 180 miljoner kronor.

De kan användas för att betala extra för personal som går in och jobbar fler pass, eller som flyttar på sin semester för att schemat ska gå ihop.

Även förlossningsvården har fått mer pengar, och kunnat anställa ett 60-tal medarbetare.

Håller koll på cancerkön

När det gäller planerade operationer kommer chefläkarna att ha koll så att inte köerna växer inom områden där Karolinska universitetssjukhuset är ensamutförare.

Förra sommaren var det stor brist på operationssjuksköterskor och kön för vissa canceroperationer blev lång.

– Vi har extra koll på på cancervården i år. Och intensivakutens resurser kommer att kunna omfördelas till operationer som inte kan vänta, säger Johans Bratt.