Förslag till utsiktstorn, från arkitektfirman AndrénFogelström i samarbete med Tyréns. Foto: Läsarbild AndrénFogelström

Så ska Vårbergstoppen bli toppmodern

Utsiktstorn, utegym, grillplatser, sittmöbler, teaterplats, pulkabacke och en spännande lekplats. Snart klubbas inriktningsbeslutet, som ska förvandla Vårbergstoppen.

  • Publicerad 09:36, 12 jun 2018

Omvandlingen av Vårbergtoppen får allt fastare form. Som Mitt i tidigare har berättat ska det omtyckta grönområdet rustas för 60 miljoner kronor.

Den 14 juni väntas trafiknämnden klubba inriktningsbeslutet. Och det är många nyheter som väntar. På topparna planeras både utsiktsplatser,  informationsskyltar, sittmöbler, grillplatser och skulpturala gömställen för ornitologer.

Grytan (där valborg brukar firas) ska bli en plats för teater och andra evenemang, En fyra meter bred cirkel av asfalt planeras därför, 100 diameter stor. Dessutom ska trappstegsformade avsatser (gradänger) anläggas, där människor kan slå sig ner, och det ska finnas belysning och el.

Äventyrs- och sagotema

Barnen får också sitt, inte minst genom en lekplats med temat Äventyret och Sagoskogen. I Äventyret ligger fokus på rörelse och motorik, med bland annat trappor, bryggor, klätternät och rutschbanor. I Sagoskogen står, som namnet antyder, fantasin i centrum.

Självlysande klot i den framtida lekparken, framtagen av arkitektfirman AndrénFogelström ihop med Land Arkitektur.  Illustration: AndrénFogelström

Enligt planen ska parken börja byggas våren-sommaren 2019 och stå färdig 2020. Då ska också huvudstråken vara asfalterade och försedda med belysning, och flera välkomnande entréer ska vara på plats, med tydlig information om vad som finns i parken.

Ingår i Grönare Stockholm

Upprustningen av Vårbergstoppen ingår i Grönare Stockholm, stadens stora satsning på att förstärka de gröna kvaliteterna i en rad olika områden runtom i kommunen. Totalt satsas 300 miljoner kronor, och Vårbergstoppen är det enskilt största projektet.

Men trots den stora omvandling som väntar ska större delen av Vårbergstoppen behålla sin karaktär. De delar som består av skog och berg ska behållas orörda. En del av den hagmark som tidigare fanns i parken, men som vuxit igen, ska också återskapas. Detta eftersom hagmark är ovanlig i Stockholm och en viktig miljö för vissa fågelarter.

Uppdatering: Inriktningsbeslutet klubbades i trafiknämnden den 14 juni.

 

Fakta

Stadsdelspark planerades redan på 60-talet

Den 90 meter höga Vårbergstoppen är konstgjord. Den byggdes på 1960-talet av spräng- och schaktmassor från Klarakvarteren inne i stan och från bostads- och tunnelbanebygget i Skärholmen.

Idén kom från stadsträdgårdsmästaren Holger Blom. Han skapade den parkstruktur som fortfarande finns. Den amfiteater han planerade i Grytan blev aldrig klar – men nu ska grytan alltså bli en evenemangsplats liknande den han tänkte sig.

Redan på 1960-talet var tanken att Vårbergstoppen skulle bli en modern stadsdelspark, men när byggboomen gick över dog idén och det blev i stället en naturpark.

Nu stundar åter byggboom – över 1 500 nya bostäder ska uppföras i Vårberg inom Fokus Skärholmen. Det är en av orsakerna till att Stockholms stad vill upprusta Vårbergstoppen. Behovet av en rekreationsplats kommer att vara stort.

Visa merVisa mindre