Samarbetar. Andrea Hormazabal, avdelningschef medborgarservice och fritid, Håkan Thor kommunpolis och Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör. Foto: Karoline Montero Araya

Så ska unga hållas borta från kriminalitet i Hässelby gård

I januari greps två personer misstänkta för narkotikabrott inne på fritidsgården Lyktan i Hässelby gård. Droghandeln runt Hässelby torg är ett problem sedan länge. Samtidigt pågår ett samarbete mellan polis och ansvariga i stadsdelen för att unga inte ska dras in i kriminalitet.

  • Publicerad 17:53, 15 feb 2017

Den 13 januari larmade fritidspersonal på Lyktan polis när de misstänkte att några ungdomar som befann sig i trapphuset till fritidsgården hade droger på sig. När polisen kom sprang gänget in på Lyktan där de gömde knarket. Två av dem greps, misstänkta för narkotikabrott.

Tidningen Expressen rapporterade om händelsen förra helgen men Håkan Thor, kommunpolis i Hässelby-Vällingby, vill tona ner kopplingen mellan droghandeln och fritidsgården Lyktan.

– Det är inte Lyktan som är problemet utan de drabbas eftersom de ligger vid torget, säger Håkan Thor.

Stadsdelsdirektören Ulla Thorslund är inne på samma spår och säger att den händelsen inte handlar om ungdomar som vanligtvis är på Lyktan.

– Det gjordes en anmälan till socialtjänsten som vi har följt upp och de är inte kända av varken oss eller personalen på fritidsgården, säger hon.

Oro för rekrytering

Samtidigt finns en oro. Droghandeln på torget har länge varit ett problem och platsen prioriteras av polisen. Enligt Håkan Thor finns en oro för att fritidsgården skulle kunna bli en rekryteringsbas för de kriminella som ligger bakom droghandeln.

– En del av ungdomarna som vi bedömer ingår i "svansen" till det kriminella gänget bor och är uppväxta i Hässelby gård. Att de också är på fritidsgården är i sig inget konstigt, men det är oroande, säger Håkan Thor.

Han tycker därför att den nya åldersindelningen på fritidsgården är positiv (se faktaruta) och personalen och polisen jobbar tillsammans för att ändra ungdomarnas ofta negativa syn på polisen. Något som har gett resultat, enligt både Håkan Thor och Erik Wikander, verksamhetsansvarig på Fritid Stockholm AB som driver Lyktan.

– I början var det kaos så fort polisen syntes men idag är det tvärtom, säger Erik Wikander.

Erik Wikander och Michael Gross är verksamhetsansvariga på Fritid Stockholm AB, som driver Lyktan. Foto: Karoline Montero Araya

Samarbetar sen ett år tillbaka

Sedan ett drygt år tillbaka pågår ett samarbete mellan polis, fritidsgård, socialtjänst, skola och ansvariga på stadsdelsförvaltningen för att stärka det förebyggande arbetet så att unga inte ska dras in i gängkriminaliteten.

– Om det görs en orosanmälan till socialtjänsten eller en polisanmälan följs det upp så att vi har en gemensam bild. Det handlar också om att titta på vad vi behöver göra ytterligare och att vi tillsammans har en tro på att de allra flesta ungdomarna inte är kriminella, säger Andrea Hormazabal, avdelningschef för medborgarservice och fritid i Hässelby-Vällingby.

Räcker det förebyggande arbetet som görs idag?

– Det här är inget man löser över en natt utan det krävs ett långsiktigt arbete. När det gäller det förebyggande tycker jag att vi gör det vi kan, men det är klart att vi skulle vilja se polisen ännu mer här på torget, så att förvaltningen kan fokusera på det förebyggande arbetet, säger Ulla Thorslund.

Bör föräldrar vara oroliga över att låta barnen gå till fritidsgården?

– Nej, det är ett sammanhang där alla är engagerade. Och vi öppnar gärna upp lokalen för föräldrar som vill komma dit och prata. Vi är tydliga gentemot ungdomarna med att vi ringer hem eller gör en orosanmälan om det behövs, för det skapar trygghet, säger Erik Wikander.

Viktiga punkter i det förebyggande arbetet

Ökad polisiär närvaro på torget, bland annat genom resurser som frigörs från utredningsarbetet under våren. Relationsbygge med unga genom spontana besöka på Lyktan.

Fritid Stockholm AB som driver Lyktan har inlett ett samarbete med Hässelbygårdsskolan för att locka dit fler unga och fånga upp dem i det förebyggande arbetet. Lyktan har delat in verksamheten i två lokaler, årskurs 5-9 för sig och gymnasieungdomar för sig.

Mer rörelse på torget, till exempel genom att stadsdelen ordnar öppna sommaraktiviteter där.

Samverkan mellan polis, fritidsverksamhet, skola, socialtjänst och ansvariga på stadsdelsförvaltningen.

Visa merVisa mindre