Tegelbruket. Kommunarkivarie Maria Bring visar ritningar av tegelbruket som tidigare låg på Brevik. Bredvid står Eva Joelsson, nyanställd arkivarie och projektledare för Tyresöarkivet. Foto: Pekka Pääkkö

Så ska Tyresös historia bevaras för framtiden

Nu kan du vara med och bestämma hur framtida Tyresöbor ska minnas Tyresö, när ett arkiv för att bevara lokal kulturhistoria drar i gång. "Arkivet har varit efterlängtat i decennier", säger kultursamordnare Lena Guthe.

  • Publicerad 14:45, 21 maj 2021

Det är också viktigt att bevara vår samtid för i framtiden kommer ju det att vara historia.

Skottåret 1936 firade anställda vid PUB i Stockholm nyår i Hällberga i Nyfors. Stugorna var nybyggda som fritidshus för personalen som fått välja platsen efter en gåva från företagets disponent.

På nyårsdagen skrev de i gästboken som finns sparad i kommunarkivet tillsammans med ett fotoalbum från samma tid.

– Det är tecknat och målat i albumet, som en scrapbook från 30-talet, säger Maria Bring, kommunarkivarie.

Tyresöborna kan bidra

Eva Joelsson tar fram ett handskrivet brev från samma decennium riktat till Kumla egnahemsförening. Hon är nyanställd arkivarie och projektledare för det som kallas Tyresöarkivet.

– Brevet är ett exempel på vad som kan vara intressant för arkivet. Tanken är att skapa ett kulturhistoriskt arkiv som ska spegla Tyresös historia, medborgarna här och de verksamheter som finns och har funnits.

Arbetet med att bygga upp arkivet har precis börjat. Ett av de första stegen är att samla in material, något Tyresöborna gärna får bidra med, poängterar Eva.

– Det kan vara föreningsmaterial, personarkiv, filmer, dagböcker, fotografier. Ja, väldigt många typer av handlingar. Det mest akuta är sådant som ligger i människors hem och riskerar att förstöras.

Gästbok. Hällbergas gästbok från 1930-talet. Foto: Pekka Pääkkö

Så lämnar du in handlingar

Har du material du tror passar det kulturhistoriska arkivet? Mejla kommunkansli@tyreso.se. Exempel på handlingar som kan vara intressanta är ritningar, förenings- och företagsmaterial, filmer, dagböcker, handskrivna brev och fotografier.

Uppstarten av arkivet ska pågå året ut. Det ska bestämmas vilka områden som arkivet ska täcka, vilket utrymme som behövs och vilken teknisk plattform som ska användas. Materialet ska gallras, förtecknas, systematiseras och arkiveras fysiskt och digitalt.

Visa merVisa mindre

Tyresö ska få ett kulturhistoriskt arkiv och efterlyser nu material från Tyresöborna. Projektledare är Eva Joelsson. Här tillsammans med kultursamordnare Lena Guthe och kommunarkivarien Maria Bring. Foto: Pekka Pääkkö

Efterlängtat arkiv

Arkivet ska på sikt gå att besöka och ska också finnas digitalt. Materialet ska bli sökbart för att kunna användas pedagogiskt och vid till exempel forskning och utställningar. När det har kommit så långt är för tidigt att säga, menar Eva.

Lena Guthe är kultursamordnare och har märkt att ett kulturhistoriskt arkiv varit emotsett.

– Det har varit efterlängtat i decennier. Alla som forskar i Tyresös historia upptäcker ganska snabbt att det mesta av materialet finns i privata personers källare, säger hon.

Maria Bring har hittat handlingar tillbaka till 1970-talet där förslag om liknande arkiv lagts fram.

– Det har runnit ut i sanden av olika skäl, till exempel resurser eller brist på plats. Vi är glada att vi nu äntligen har fått de resurserna, säger hon.

Vad hoppas du att arkivet ska leda till?

– En medvetenhet om Tyresös historia och vilka fantastiska skatter som finns i dokumentation.

Eva Joelsson poängterar att det inte bara är dåtiden som är intressant för Tyresöarkivet.

– Det är också viktigt att bevara vår samtid, för i framtiden kommer ju det att vara historia.

Från 1980-talet. Handbollsspelare i Tyresö pryder, efter stora framgångar, omslaget på en broschyr som gavs ut av kommunen på 1980-talet. Foto: Pekka Pääkkö

2 miljoner ska gå till arkivet i år

2 miljoner satsas på Tyresöarkivet i budgeten för 2021. "Minskar till 1 000 tkr 2022 och följande", står det i kommunplanen.

I kommunarkivet finns handlingar från 1819 och framåt. De äldsta handlingarna är ritningar från Tyresös gamla tegelbruk.

De flesta handlingarna är i dag från kommunstyrelsen, skolarkiven samt protokoll från olika förvaltningar.

Källa: Tyresö kommun

Visa merVisa mindre