Dubbelsväng. En planerad vägbro över Ulvsundavägen skrotas troligen. Foto: Anders Gustafsson

Så ska trafiken flyta bättre vid Bromma blocks

Fly over för bilar vid Bromma flygplats låter ju passande. Men troligen skrotas planen. I stället planeras dubbla vänstersvängfält.

  • Publicerad 09:11, 8 sep 2022

Det ska bli smidigare att ta sig fram på Ulvsundavägen, och till handelsområdet.

Fly over? En term Stockholms stads exploateringskontor använder sig av. En vägbro, helt enkelt.

I det här fallet en vägbro som planerats över Ulvsundavägen in mot Bromma flygplats och Bromma blocks.

Redan 2009 godkände exploateringsnämnden och kommunfullmäktige en vägbro på platsen. Men förutsättningarna har förändrats.

Numera finns exempelvis fler in- och utfarter till Bromma blocks och pandemin har ändrat förutsättningarna för expansionsplanerna i området.

"Ger samma effekt"

Exploateringskontoret gör nu därför bedömningen att det räcker med några trimningsåtgärder för att underlätta för biltrafiken på platsen.

Ett övergångsställe föreslås flyttas och i stället för en fly over är förslaget att anlägga dubbla vänstersvängfält på Ulvsundavägen, in mot Bromma blocks och flygplatsen.

– Det ger samma effekt som fly over, säger Oskar Bjelke, handläggare på exploateringskontoret. Det ska göra det smidigare att ta sig fram på Ulvsundavägen, och till handelsområdet.

Trafiknämnden väntades klubba den ändrade byggplanen tidigare i veckan.

Arbetena med trimningsåtgärderna, som skulle ske nattetid, är beräknade att börja 2023 och ska också vara klara 2023.

Köp- och flygnav

Handelsplatsen Bromma blocks vid Bromma flygplats har drygt 80 butiker och restauranger.

Bromma blocks har årligen sju miljoner besökare (2020).

Bromma flygplats hade drygt 566 000 resenärer till eller från flygplatsen under 2021.

Källa: Bromma blocks, Swedavia

Visa merVisa mindre