Så ska Stockholms stad rädda småföretagarna

Uppskov med avgifter, slopade krav på ordningsvakter på krogen och anstånd med hyror. Det är några av de hjälpåtgärder som Stockholms stad nu erbjuder krisande Stockholmsföretag i coronaepidemins spår. – Det är många som går på knäna nu, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

 • Publicerad 09:40, 25 mar 2020

För många företagare i Stockholm har affärerna störtdykt på grund av virusorons förlamande inverkan på konsumenterna. Därför lanserade majoriteten i Stadshuset på onsdagen ett paket med insatser för att lindra krisen för framförallt de mindre företagen.

”Handlar om att överleva”

Vid en presskonferensen i morse pekades ett antal branscher ut som särskilt hårt drabbade: besöksnäring, restauranger och kulturliv.

Anna König Jerlmyr påminde om att företag med färre än 50 anställda står för merparten av jobben i Stockholm – och att många av dem nu kämpar för sin överlevnad.

– Det kommer att komma en tid efter detta – därför är det viktigt att de här företagen får finnas kvar och kan växa. Men just nu handlar det om en akut kris och om att överleva, säger hon.

Anstånd med avgifter

Flera av åtgärderna i stödpaket handlar om att ge företagen möjlighet till anstånd med avgifter och hyror till stadens fastighetsbolag. Det gäller exempelvis lokalhyror för restauranger  och kulturverksamheter, avgifter för torghandeln och parkeringstillstånd för foodtrucks. Restauranger kan även få uppskov med avgifter för vatten och avlopp, och med kommunala tillsynsavgifter.

Krogar kan även ansöka om att få slippa kravet på att ha ordningsvakter, vilket är en stor utgift för dem.

– Om de krogar som idag har serveringstillstånd till efter 01.00 väljer att dra ner serveringstiden till senast 01.00 – då dras kravet på ordningsvakt bort . Även de krogar som har öppet till efter 01 kan ansöka om att få dra ner antalet ordningsvakter eller inte ha några alls, beroende på hur många gäster de har, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Åtgärderna

Här är några av åtgärderna:

 • Uppskov med inbetalning av tomträtt och arrende – gäller främst hotell, konferens och restaurang. Enskilda bedömningar görs.
 • Stadens fastighetsbolag ska ge uppskov med inbetalning av lokalhyra – gäller främst kultur och restaurang. Enskilda bedömningar görs.
 • Stockholms hamnar halverar hamnavgiften för rederierna som nu har sina färjor ligger still.
 • Ska underlätta med bygglov – smidigare process för småföretagare som behöver bygglov för till exempel uteserveringar.
 • Torghandeln ska få uppskov med inbetalning av markupplåtelser.
 • Food trucks ska få uppskov med parkeringstillstånd.

Restauranger

 • Restauranger ska kunna dra ned på ordningsvakter eftersom de har färre gäster.
 • De som har serveringstillstånd efter 01 kan ändra till 01 och få lättade krav om ordningsvakter. Enskilda bedömningar görs.
 • Uppskov med kommunala tillsynsavgifter för restauranger.
 • Restauranger ska få uppskov med avgifter för vatten och avlopp.
 • Restauranger ska flexibelt kunna minska antalet tömningar på grund av lägre sopmängder och därmed sänkt avgift.

Staden som kund

 • Ska korta tiden som staden betalar fakturor från 30 dagar till 20 dagar.
 • Kommunala verksamheter som bokat in konferenser ska bokas om – inte bokas av.

River p-böter för coronadrabbade

Vid presskonferens utlovade även trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) att personer som på grund av coronasmittan inte kunnat flytta sina bilar på städdagar och därför fått p-böter inte kommer att drabbas. De uppmanas att betala böterna, men sedan kontakta trafikkontoret för att få tillbaka pengarna.

Däremot fortsätter städdagarna och städnätterna att gälla.

På frågan om huruvida trängselskatterna kommer att kvarstå hänvisade han frågan till regering och riksdag.

– Det är en statlig skatt som inte staden bestämmer över.

Boenden i nio stadsdelar drabbade

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) berättade på presskonferensen att det nu finns bekräftat coronasmittade på vård- och omsorgsboendes i nio av de fjorton stadsdelarna.

– Än så länge ser vi inga stora ökningar av personer som behöver vård. Men vi är beredda på att det kommer, och vi höjer beredskapen för att hantera ett ökat antal smittade, och också för hitta platser åt personer som lämnar sjukhusvistelse och behöver vård någon annanstans.