Tryggt. Vid ett vård- och omsorgsboende har man service och omvårdnad dygnet runt, en viktig trygghet för många. Foto: Mostphotos

Så ska stadsdelen klara äldreboomen

Trots tomma platser får många som söker vård- och omsorgsboende avslag – de anses inte ha tillräckliga behov. Men på sikt måste antalet boenden i Hägersten-Älvsjö öka, när de äldre blir fler.

  • Publicerad 06:30, 23 maj 2022

Vi måste tänka över hur dagens och framtidens äldre vill bo.

2021 fanns 533 äldre med behov av vård- och omsorgsboende, i Hägersten-Älvsjö. 2023 väntas antalet vara 580 – en ökning med 47 personer på bara ett par år.

Och kurvan kommer fortsätta att stiga. 2030 väntas cirka 670 åldringar behöva vård- och omsorgsboende i stadsdelen. 2040 är siffran 880.

Det innebär en ökning med 68 procent på 20 år.

Bakom siffrorna finns sköra, sjuka och i vissa fall dementa åldringar. Kerstin Malmport, tf äldreomsorgschef i Hägersten-Älvsjö, är viss om att det kommer att finnas tillräckligt många boendeplatser för dem.

– Grunden är att de äldre ska vara självständiga och självbestämmande så länge som möjligt och kunna bo kvar hemma. Det förebyggande arbetet är därför otroligt viktigt. Men samtidigt kommer fler att behöva vård- och omsorgsboenden i framtiden och då ska de få det. Vi har en tydlig planering för det, i samarbete med äldreförvaltningen.

Så mycket väntas behovet öka

Prognos för behov av vård- och omsorgsboenden i Hägersten-Älvsjö

2021: 533

2023: 580

2025: 600

2030: 670

2040: 880

Förändring 2020–2040: 68 procent

Källa: Boendeplan för äldre i region Västra Söderort

Visa merVisa mindre

Nybyggnad behövs

Prognosen finns i "Boendeplan för äldre i region Västra Söderort 2023 med utblick mot 2040." I den konstateras att behoven är täckta under de närmsta åren, både i Hägersten-Älvsjö och Skärholmen (vars förvaltningar gör planen tillsammans).

Sedan blir det kärvare. Därför utreds en ombyggnad av Fruängsgårdens C-hus, som i dag är servicehus, till vård- och omsorgsboende.

Under 2030-talet behövs också nybyggnationer. Här är planen vagare, men ett konkret byggprojekt finns. Det är i Skärholmen, där bolaget Danator ska ha byggt klart ett vård- och omsorgsboende med 54 platser 2028.

– Vi behöver bygga nytt på sikt. Men vi måste också modernisera de boenden som finns. De ska uppfylla dagens krav och vi måste tänka över hur dagens och framtidens äldre vill bo, säger Anneli Rydström, utredare vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Många får avslag

I nuläget täcker alltså antalet platser på vård- och omsorgsboendena i Hägersten-Älvsjö behovet, enligt förvaltningen. Men faktum är att många får avslag. 2021 fattades 336 beslut, varav 18 procent fick avslag. Det är betydligt högre än snittet för staden, som var 12 procent.

Även tidigare har Hägersten-Älvsjö (och Hägersten-Liljeholmen före sammanslagningen med Älvsjö 2020) legat en bra bit över snittet för staden.

Kerstin Malmport menar att stadsdelsförvaltningen inte är för tuff, utan följer den lagstiftning som finns.

– Vi är myndighetsutövare och följer lagstiftning, rättspraxis och stadens riktlinjer. Om vi skulle börja bevilja mer på grund av att det finns lediga platser – hur skulle vi då göra när inga lediga platser längre finns kvar? Det skulle inte fungera, säger hon.

Lättare för 85-plussare

När det gäller 85-plussare har dock antalet avslag minskat markant det senaste året, både i staden som helhet och i Hägersten-Älvsjö. Här fick 13 procent avslag 2021, att jämföra med 19 procent 2020. Det beror på nya riktlinjer för de allra äldsta, beslutade av politikerna i stadshuset.

– Jag tycker att det visar att vi följer riktlinjerna. I de nya riktlinjerna uppmanas vi att vara extra uppmärksamma på helheten när det gäller de som är 85 plus och då är vi det, säger Kerstin Malmport.

Att få en plats på servicehus är däremot svårt, trots att en överkapacitet finns. 24 av 32 beslut innebar avslag år 2021 (75 procent, att jämföra med 48 procent för staden som helhet). Det har inte varit lättare tidigare år. Kerstin Malmport hänvisar återigen till lagen och stadens riktlinjer – de sökande är helt enkelt inte berättigade.

Satsar på seniorbostäder

Därför planerar man att bygga om Älvsjö servicehus och en del av Fruängsgårdens servicehus till moderna seniorboenden, som inte kräver biståndsbedömning.

– Det gör att fler kan få tillgång till bostäderna. Sedan söker man den hemtjänst man behöver och får den i sin egen bostad. De seniorboenden som redan finns är populära. Det är en boendeform som passar många och som har framtiden för sig, säger Anneli Rydström.

Beslut om vård- och omsorgsboenden

Hägersten-Älvsjö*. Andelen avslag inom parentes.

*Från 2019 och tidigare gäller siffrorna den gamla stadsdelen Hägersten-Liljeholmen. Året därefter slogs den ihop med Älvsjö.

2021: 336 beslut. 60 avslag (18 procent)

2020: 320 beslut. 60 avslag (19 procent)

2019: 264 beslut. 61 avslag (23 procent)

2018: 293 beslut. 53 avslag. (18 procent)

2017: 262 beslut. 74 avslag (28 procent)

Beslut som rör endast 85+, Hägersten-Älvsjö

2021: 177 beslut. 23 avslag (13 procent)

2020:159 beslut. 40 avslag (25 procent)

2019: 165 beslut. 39 avslag (23 procent)

Stockholms stad, totalt:

2021: 2 915 beslut. 360 avslag (12, 3 procent)

2020: 2 788 beslut. 491 avslag (17,6 procent)

2019: 3 248 beslut. 640 avslag (19,7 procent)

2018: 3 410 beslut. 568 avslag (16, 6 procent)

2017: 3 453 beslut. 613 avslag (17,7 procent)

Beslut som rör endast 85+, Stockholms stad

2021: 1 610 beslut. 160 avslag (9,9 procent)

2020: 1 583 beslut. 273 avslag (17 procent)

2019: 1 785 beslut. 341 avslag (19 procent)

Visa merVisa mindre

Det här innebär de olika boendena

En plats på vård- och omsorgsboende och servicehus är biståndsbedömd.

I ett servicehus bor man i egen lägenhet med trygghetslarm, en del gemensam service och samlingsslokaler. Det finns bl a tillgång till sjuksköterska och fysioterapeut och man kan ansöka om servicehusets hemtjänst.

I ett vård- och omsorgsboende finns service och omvårdnad dygnet runt. Utöver den service som finns på ett serviceboende finns läkare.

Seniorboenden är bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, för äldre. De har olika grad av tillgänglighetsanpassning och service. Ofta finns gemensamhetslokaler.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre