Samverkar. Ordföranden i Järvas stadsdelar, Annika Rosenberg (M) och Ole-Jörgen Persson (M), vill hitta nya vägar att samarbeta. Foto: Stefan Källstigen

Så ska stadsdelarna i Järva samarbeta

När Rinkeby-Kista och Spånga-Tenstas verksamhetsplaner inför 2021 presenterades var samverkan mellan stadsdelarna ett viktigt fokusområde.

  • Publicerad 11:51, 19 feb 2021

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ska tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning satsa ordentligt på att utreda vilka förutsättningar det finns för utökat samarbete utifrån mål om ökad kvalitet och en effektivare verksamhet – det är en av punkterna i de verksamhetsplaner som klubbades i respektive nämnd för några veckor sedan.

– Vi är två olika stadsdelar, men med liknande utmaningar, säger Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningarna får nu i uppgift att under våren utreda på vilka sätt det går att utveckla samarbeten.

– Det blir ett intensivt arbete och något som vi snabbt vill verka för att komma igång med. Det finns många förslag på områden i planen, och det kan också uppstå nya under utredningens gång. Det gäller att vara vaken, alert och lyhörd, säger Annika Rosenberg (M), ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd.

I verksamhetsplanen står bland annat att stadsdelarna förutom att hitta nya vägar för samverkan. De ska även utveckla samarbetet kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, barn i behov av särskilt stöd, och inleda ett utökat uppsökande arbete för att nå fler kvinnor och unga som står utan egen försörjning.