Järfällavallen, en av många konstgräsplaner i Stockholms län i dag. Foto: Karin Rickardsson

Så ska stadens konstgräs bli miljövänligt

Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med forskare formulerat en hypotes om att framtidens fotbollsplaner skulle kunna byggas av skogsråvara. Nu ska idén testas under sex månader.

  • Publicerad 06:44, 7 dec 2018

– Vi har sökt medel för två projekt från Vinnova och Naturvårdsverket. I veckan fick båda projekten grönt ljus att köras igång, säger Stockholms Fotbollförbunds projektledare Robin Johansson.

Syftet är att stoppa spridningen av mikroplaster från konstgräsanläggningar ut i naturen och i vattendrag.

Plast på fel plats en hälsofara

Målet är att utveckla ett skogsråvarubaserat och nedbrytbart fyllnadsmaterial som kan användas i konstgräsanläggningar för fotboll.

Stockholms Fotbollförbund är Sveriges största specialdistriktidrottsförbund och fotboll spelas i dag för det mesta på konstgräsplaner som är uppbyggda av plaster som, när de hamnar på sidan av planen, blir en hälsofara.

– Denna negativa miljöpåverkan vill vi givetvis motverka på alla sätt vi kan, säger Robin Johansson.

Budget på över en miljon kronor

Den nya satsningen omfattar två projekt, har en total budget på 1 150 000 kronor, och kommer alltså att pågå under sex månader.

Det ena, BioPitch, ska undersöka om skogsråvara har de egenskaper som krävs för att skapa ett nedbrytbart material som kan ersätta icke nedbrytbara fyllnadsmaterial och samtidigt ge spelegenskaper som erbjuds med de granulater som används i dag.

Hoppas på svar före sommaren

Det andra projektet heter Förstudie BioPitch och ska hitta svar på vilka omställningar som krävs av alla aktörer, från skogsråvaruproducenter till fotbollsspelare, för att fotbollen ska kunna lämna de gamla plasterna bakom sig.

– Innan sommaren vet vi förhoppningsvis om hypotesen håller, säger Robin Johansson.